Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
01/04/2023 23:22:05

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Tràmits d'entitats

Dades informatives

Horts urbans del carrer General Manso

L'Ajuntament cedeix parcel·les d’horts urbans ubicats en el solar municipal del carrer General Manso, 66, amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de l'agricultura i sensibilitzar la ciutadania sobre els valors de la terra i del medi ambient. Els horts tenen dimensions de 30 m2 i tenen accés a l'aigua potable amb un comptador individual.

Les autoritzacions d’ús dels horts s’atorgaran per un període d’un any,prorrogable fins  a un màxim de 3 anys.
Els usuaris de les parcel·les dels horts reben una formació obligatòria per a aprendre a conrear de manera sostenible, minimitzant l'ús d'adobs químics i insecticides.

Com es fa?

Les persones interessades en obtenir una autorització d’ús dels horts poden presentar les sol·licituds:

  • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
  • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • Per correu postal, enviant l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui a l'Oficina. d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Poden presentar sol·licituds aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Ser persona física major d’edat i tenir capacitat d’obrar.
  • Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.
  • Estar empadronat/ada en Sant Feliu de Llobregat.
  • No disposar, en qualitat de propietari, arrendatari o precarista, de cap altre hort o terreny de conreu dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ni de cap hort dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Quan es pot fer?

A partir del 22 de febrer de 2019 i fins que l’Ajuntament acordi el seu tancament.

Documentació que cal

Per a la identificació caldrà presentar el DNI en cas de tramitació presencial a l’OAC

Preus

Els usuaris dels horts hauran de pagar una taxa anual de 96 euros/any, repartida en dos períodes (48 euros/semestre).

Fiança. Un cop obtinguda l’autorització d’ús s’haurà de constituir un dipòsit de 100 euros, en concepte de garantia, per part de l’usuari, el qual serà reemborsat quan s’extingeixi l’autorització d’ús.

Altra informació d'interès

  • S’atorgaran les sol·licituds per ordre de prelació del Registre d’Entrada, segons data i hora de presentació, sempre que es compleixin els requisits.
  • Per al cas que es presentin més sol·licituds que autoritzacions ofertes es constituirà una borsa de sol·licitants dels Horts Urbans del carrer General Manso atenent a l’ordre de prelació indicat.

Tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia
 

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior