Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/05/2023 15:27:11

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Domiciliació bancària de tributs municipals

Domiciliar un tribut és donar una ordre de càrrec en compte que s’aplicarà periòdicament i no haver-se de preocupar si es reben o no els avisos de pagament

L'Ajuntament té delegades diverses gestions relacionades amb l'àmbit tributari a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), com ara la gestió de rebuts.

Com es fa?

Per Internet:

L’ORGT facilita la possibilitat de domiciliar el pagament de qualsevol dels tributs delegats per aquest Ajuntament a través del seu web amb total seguretat i confidencialitat en un entorn segur on les dades bancàries que es faciliten seran codificades i no podran ser obtingudes ni manipulades per tercers.

Presencialment:

Anar a l'Oficina de Gestió Tributària presentant un rebut de pagament

Per telèfon:

Trucant als telèfons 93 2029801 - 902 123 623

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona titular d'un tribut municipal

Quan es pot fer?

Per a què el fraccionament per domiciliació tingui efectes l’any en curs, en els tributs que es poden fraccionar, l’ordre de domiciliació s’haurà de tramitar al menys 20 dies abans de l’inici del període de pagament voluntari o de la data de càrrec de la primera fracció si aquesta és anterior a l'inici de l'esmentat període. És a dir, si la voluntària s’inicia el dia 5 d’abril, l’ordre de domiciliació ha de tramitar-se abans del 15 de març. Si l’ordre arriba en data posterior, però dins del termini establert per a la resta de tributs, la domiciliació s’efectuarà, però els efectes del fraccionament del pagament seran per l’any vinent. Podeu comprovar les dates al calendari fiscal.

Per a la resta de tributs, no fraccionats, l’ordre de domiciliació s'haurà de tramitar abans del dia 20 del mes anterior a aquell en què finalitzi el període de pagament voluntari. És a dir, si la voluntària finalitza el dia 5 de juny, l’ordre de domiciliació ha de tramitar-se abans del 20 de maig. Si l’ordre arriba en data posterior, tindrà efectes l'any vinent o, en cas de rebuts fraccionats, en la propera fracció.

Documentació que cal

Per poder ordenar les domiciliacions a les entitats bancàries són necessàries una sèrie de dades que depenen de si es disposa o no de l’avís de pagament de l'impost que es vol domiciliar.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentDomiciliació bancària de tributs municipalstramitar

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior