Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/09/2021 16:45:52

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Alta o canvi de domicili en el padró d'habitants

És la tramitació necessària per inscriure's o fer un canvi de domicili en el padró municipal d'habitants de Sant Feliu de Llobregat, en els següents supòsits:

 • Per canvi de residència des d’un altre municipi o país.
 • Per canvi de domicili dins del municipi.
 • Per naixement.
 • Per omissió, quan es resideix habitualment en el municipi sense estar inscrit en el padró i es desconegui estar empadronat en altre municipi.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina adjuntant el  Full padronal per altes i canvi de domicili (pdf) i la documentació necessària que s’indica més avall.

Si el tràmit el fan més persones que la que signa la sol.licitud,  cal adjuntar les autoritzacions de totes les persones majors d’edat a fer el tràmit en el seu nom.

És necessari disposar de certificat digital: DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o  l’idCAT Mòbil. La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Presencialment:

Amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per aquest canal, en el cas de no assistir totes les persones majors d’edat que fan l'alta o el canvi de domicili, cal aportar l’autorització a fer el tràmit en el seu nom.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat que estigui en els supòsits indicats a l'inici d’aquesta pàgina.

Quan es pot fer?

S'ha de fer quan es produeixi algun dels supòsits relacionats a l'inici d’aquesta pàgina.

Documentació que cal

Documentació d'identitat de totes les persones que han de fer el tràmit:

 • Persones de nacionalitat espanyola: DNI
 • Persones estrangeres comunitàries: Targeta de residència en vigor o Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, juntament amb la cèdula d'identitat o passaport en vigor.
 • Persones estrangeres no comunitàries: Targeta de residència o passaport en vigor.

Documentació justificativa de l'habitatge:

 • En el cas d'habitatges desocupats: Escriptura de compra venda o contracte d'arrendament, juntament amb el darrer rebut derivat del pagament d'aquest, o última factura d'empresa subministradora d'aigua, electricitat  o gas on consti el domicili i el nom del titular.
 • En el cas d'habitatges on ja constin persones empadronades: Autorització d'alguna persona, major d'edat, que figuri empadronada en el domicili i disposi d'algun títol acreditatiu de la possessió de l'habitatge, el qual s’haurà d’aportar.
 • En el cas que el domicili no sigui propi i a més estigui desocupat: Autorització de la persona propietària o llogatera de l'habitatge amb aportació d'escriptura o contracte d'arrendament, juntament amb el darrer rebut derivat del pagament d'aquest.

Altra documentació:

En el cas de persones menors d’edat:

 • Llibre de família o inscripció registre civil o partida de naixement.
 • En el cas d’haver de donar d’alta o fer un canvi al padró d’una persona menor d’edat a un domicili on només consti un sol dels progenitors, la sol·licitud l’hauran de signar tots dos o bé caldrà presentar l’autorització del progenitor que no convisqui en el domicili d’empadronament.
 • Excepcionalment, quan sigui impossible aconseguir la signatura del progenitor que no conviu en el domicili d’empadronament, caldrà presentar una declaració responsable de que ambdós ostenten la guarda i custòdia i que no existeix resolució judicial que es pronunciï al respecte.

En el cas de separació o divorci:

Documentació necessària per a l’alta per naixement

Tota la documentació relacionada anteriorment aplicable a menors d’edat.

Suport

En el cas de no poder aportar qualsevol de la documentació indicada,  per tenir una situació personal especial no descrita en aquesta pàgina, cal consultar prèviament el cas a través de oac@santfeliu.cat o al telèfon 93 685 80 01.

Així mateix, per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per qualsevol dels seus canals de contacte.

Tramitació en línia

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior