Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2024 14:44:02

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Transició energètica

Des de les comunitats veïnals

En aquest apartat es pot trobar informació referent a diferents temàtiques sobre energia centrada a comunitats veïnals. Per qualsevol dubte o sol·licitud podeu contactar amb l’àrea Energia de l’Ajuntament d'Atenció i assessorament en matèria d’energia.

Rehabilitació, bones pràctiques i eficiència energètica Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Si ho fas a casa teva, perquè no a la teva comunitat veïnal?

 Utilitzeu només l'energia necessària, estalviareu diners i contribuireu a lluitar contra el canvi climàtic.Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

 • Ajusteu la potència elèctrica contractada a les necessitats reals consultant la plataforma e-distribución. Consulteu la guia i sessió virtual explicativa.
 • Contracteu la tarifa PVPC al mercat regulat o la tarifa indexada al mercat lliure. En cas de voler preus fixes es pot demanar a la mateixa comercialitzadora del mercat regulat:
 • Contribuïu a promoure les energies renovables contractant comercialitzadores d’energia 100% verda amb els certificats de Garantia d’Origen, així com comercialitzadores locals o cooperatives de l’economia social i solidària.
 • Canvieu les bombetes i fluorescents per d’altres de tipus LED.
 • Eviteu que les lluminàries de zones de pas (portals, escales, vestíbuls i garatges) quedin enceses. És recomanable fer ús de sistemes de temporització perquè s’apaguin quan hagi finalitzat el temps prefixat.
 • Feu servir il·luminació sectoritzada en les zones de pas. D’aquesta manera quan premeu un interruptor no s’encendran totes les zones alhora, sinó només on hi ha algú. Un bon recurs són els sensors de presència, que detecten el moviment i fan que s’encenguin les llums només quan es necessiten.
 • Escolliu bé les lluminàries de les zones de pas per aconseguir que reflecteixin i donin una bona distribució de la llum.
 • Manteniu netes les lluminàries, ja que la brutícia repercuteix en el seu rendiment.
 • La pols acumulada en els sistemes d’il·luminació pot provocar la pèrdua de fins al 10% en la il·luminació.

Si el vostre edifici disposa d’ascensor: Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

 • Instal·leu un mecanisme de maniobra selectiva en l’ascensor, ja que es redueixen els viatges de l’aparell en buit.
 • Poseu detectors de presència dins l’ascensor per evitar que estigui permanentment il·luminat.
 • Convé substituir els cables d’acer per cintes cobertes de poliuretà.
 • Si el sistema de tracció ho permet, s’han d’utilitzar variadors de freqüència.
 • Instal·leu un sistema de trucada intel·ligent per optimitzar els moviments. A més d’estalviar temps, estalviareu fins al 50% de l’energia sobre la maniobra convencional.
 • Feu un bon ús de l’equip i realitzeu correctament el manteniment periòdic. L’ascensor serà més eficient, consumirà menys energia, i li allargareu la vida útil.
 • El consum més eficient és el que no es produeix: utilitzeu les escales sempre que pugueu, la vostra salut també us ho agrairà.

Si el vostre edifici disposa de pàrquing: Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

 • Poseu sistemes de sensors presencials o temporitzadors.
 • Configureu els fluorescents com a detectors de presència, de manera que la intensitat de llum baixi quan no detecti moviment i augmenti quan sí en detecti. Per poder fer-ho, han de ser fluorescents de tipus LED i disposar d’un dímer (regulador o atenuador) que permeti regular l’energia. 

Descarregues: Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Autoproducció i renovables Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

A Sant Feliu apostem fortament pel desplegament de les energies renovables al municipi i sobretot, l’impuls de l’autoconsum energètic per tal que totes les persones puguin generar l’energia que necessiten a través de tecnologia de producció elèctrica amb fonts renovables.

L’Ajuntament va organitzar unes sessions informatives sobre autoconsum elèctric amb plaques fotovoltaiques a diferents equipaments i barris de la ciutat durant els mesos d'abril i maig de 2022. L’objectiu de les sessions era conèixer en primera persona què és l'autoproducció compartida, quins costos aproximats té, les bonificacions que ofereix l'Ajuntament de Sant Feliu per a la seva implementació, així com les recomanacions imprescindibles per tal de fer-ne un ús correcte que contribueixi alhora a una minva en la contaminació.

Al web de l’Ajuntament es troba penjat el resum i vídeo de la sessió. De la mateixa manera, es posa a disposició la presentació utilitzada en les sessions d’autoproducció en blocs de pisos per revisar tota aquella informació, enllaços i bibliografia del contingut corresponent.

A l’apartat d’Autoproducció i renovables de Transició energètica des de la ciutadania podreu trobar tota la informació necessària. Cliqueu aquí per anar al corresponent apartat.

Per autoconsum compartit es proposa buscar a cercadors web guies pràctiques per a l’autoproducció col·lectiva en blocs de pisos. Hi ha guies de  molt bona qualitat les quals exposen què és l’autoproducció col·lectiva, com funciona, passos per posar plaques solars fotovoltaiques a blocs de pisos i escenaris de futur per anar adaptant-nos mica en mica. Seguidament caldria demanar pressupost a 2 o 3 empreses instal·ladores.

L’Ajuntament pot fer una revisió dels consums en base a la facturació elèctrica anual. Confirmada una primera viabilitat es podria seguir avançant. Escriure a la següent direcció electrònica: ogem@santfeliu.cat

Bonificacions, ajuts i finançament Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Bonificacions i exempcions d’impostos per instal·lacions de renovables  Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

A Sant Feliu hem actualitzat les bonificacions fiscals per tal d’amortitzar la inversió inicial amb menys temps, bonificant el 5% de l’IBI (impost sobre béns immobles) i l’exempció del 95% de la quota de l’ICIO (impost sobre construccions i obres) per la instal·lació d’energies renovables (solar fotovoltaica, solar tèrmica, geotèrmia i minieòlica).

Pel que fa a la bonificació de l’IBI, si el que es decideix és instal·lar projectes de producció renovable en comunitats veïnals només per zones comunes, les llars participants tindran l’opció de sol·licitar la bonificació del 5% de l’IBI durant 5 anys.

Les sol·licituds de bonificacions d’aquest article s’hauran de fer en el termini comprès entre l’1 de gener i el darrer dia del període voluntari de pagament, ambdós inclosos. Pel 2022 és el 5 de juliol 2022. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini es traslladaran als efectes, al següent període impositiu si s’escau.

Pel que fa a l’ICIO, tindran un 95% de bonificació de la quota les construccions, instal·lacions o obres d’edificis d’habitatges o activitats econòmiques i/o serveis en els quals s’instal·lin sistemes per l’aprofitament solar tèrmic, solar fotovoltaic per l’autoconsum propi, compartit i amb injecció a xarxa de l’energia provinent del sol, o fonts d’energia renovable, sense obligació a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia renovable.

A més, d’acord amb la ordenança fiscal 10, taxes per serveis urbanístics, les instal·lacions i/o modificació d’equips de millora en les instal·lacions d’energia solar tèrmica i les obres lligades directament a la instal·lació de qualsevol tipus d’energies renovables, sempre i quan no sigui d’obligat compliment, no estan subjectes a la taxa per serveis urbanístics. Per concretar, cal pagar la taxa sempre que sigui d’obra de nova construcció, canvi d’ús de la totalitat de l’edifici, rehabilitació de grau mitjà o alt, rehabilitacions amb obligació d’instal·lació o resta de casos d’acord amb l’article 1r de l’ordenança.

Ajuts i subvencions per instal·lacions de renovables Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

El juny del 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 477/2021 pel que es regulen les concessions d’ajudes per a la promoció de l’autoconsum i l’emmagatzematge energètic provinent de fonts renovables. Aquestes ajudes s’han regulat a Catalunya mitjançant la resolució ACC/3662/2021 de l’Institut Català de l’energia (ICAEN).

Podran gaudir de les ajudes totes aquelles instal·lacions domèstiques que es facin després de la publicació del Reial Decret al BOE (30 de juny de 2021) i fins a l'esgotament del pressupost per a les ajudes o bé fins al 31/12/2023. L’ajuda l’hauran de demanar a partir del dia 14/12/2021, data de la resolució de la convocatòria d'ajudes.

Ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis i àmbits d’actuació Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

La Generalitat de Catalunya ofereix ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges d’ús residencial. Podeu consultar en el Pla d’habitatge vigent les principals línies d’ajut, les bases de la convocatòria i la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

Des de l’apartat "Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges" es pot anar fent seguiment de les convocatòries obertes.

Més informació al web del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya on es desglossa informació al respecte.

Participació al Consell de Medi Ambient i comunitats energètiques Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

L’Ajuntament de Sant Feliu està actualitzant el sistema de funcionament del Consell de Medi Ambient per tal de crear un espai més participatiu i donar una continuïtat més activa per part de la ciutadania i les entitats. En breus es publicarà el treball de creació col·lectiu desenvolupat amb les entitats i personal tècnic de l’ajuntament. Podeu anar seguint les novetats al web del Consell de Medi Ambient

Salta a la part superior