Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2020 10:19:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Seu electrònica - Tràmits, gestions, normatives, anuncis

24/03/2020
Lectures: 491
Instrucció en la pràctica de les notificacions davant de la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus covid-19

La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), ha portat al Govern estatal a decretar l'estat d'alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, posteriorment, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març

L'article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, estableix que cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma.

Per resolució d'alcaldia de data 20 de març de 2020 s'ha adoptat un seguit de mesures per tal de contribuir a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2.

En aquest sentit, s'estableix que durant el període de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les sol·licituds es formularan únicament i exclusiva de forma electrònica i les notificacions es practicaran per mitjans electrònics, a excepció d'aquells casos que les persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions publiques, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, demanin la notificació en paper al domicili d'aquestes sempre que no suposi cap risc sanitari pel qui practiqui i rebi la notificació.

Tot i així, convé recordar que, com a regla general, romanen suspesos i interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments d'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

Regla general: 

Les persones físiques, mentre perduri el període de crisi sanitària ocasionada por el COVID-19, es relacionaran a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per exercir els seus drets i obligacions. 

En aquells casos que no es disposi de correu electrònic de la persona interessada, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà acordar notificar en paper, mitjançant resolució motivada, sempre i quan es tracti d'evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.

Excepcionalment 

Les persones físiques podran sol·licitar la notificació dels actes administratius en paper al domicili d'aquestes sempre que no suposi cap risc sanitari pel qui practiqui i rebi la notificació.

Documents relacionats:

 

ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar