Organigrama

Link to ObjectExecute action
Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

Àmbit competencial:

 • Educació.
 • Infància.
 • Cultura.
 • Esports.
 • Joventut.
 • Habitatge.
 • Agermanaments, Immigració, Solidaritat i Cooperació al desenvolupament.
 • Programa de la Dona.
 • Persones discapacitades.
 • Convicència i civisme.
 • Participació ciutadana.
 • Serveis socials.
 • Salut Pública i consum.
 • Gent gran.
 • Expedients de contractació menors en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació.
 • Expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació.
 • Policia Local, seguretat ciutadana i protecció civil.
 • Autoritzacions festes populars, fires d’atraccions, activitats socioculturals, lúdiques, recreatives, etc. tant si se celebren o no a la via pública.
 • Política lingüística.
 • Coordinació dels equipaments socioculturals de la ciutat.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Estructura organitzativa:

 • Departament de Seguretat Ciutadana
 • Departament de Cultura i Joventut
 • Departament d'Educació i Infància
 • Departament d'Esports
 • Departament de Serveis Socials i Salut Pública
 • Programa de Ciutat de les Roses
 • Programa de la Gent Gran
 • Programa de Nova Ciutadania, Participació i Solidaritat
 • Programa de Joventut
 • Programa de la Dona
 • Programa de Persones amb Discapacitats
 • Programa de Convivència i Civisme
 • Unitat Administrativa
 • Informació Instal·lació Municipal

 

 

Tràmits, gestions i sol·licituds
Els meus tràmitsTràmits iniciats i no acabats
Catàleg de tràmitsCercador de tràmits administratius
FacturesConsulta i presentació de factures
Validació de documentsVerificar signatura electrònica reconeguda de documents
InstànciesModels d'instàncies per a tramitació presencial
Altres gestions
Inscripció a activitatsInscripcions a cursos organitzats per l'Ajuntament