Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
01/03/2024 04:58:45

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Queixes, suggeriments i propostes

Una queixa és aquella informació que presenta la ciutadania per posar en coneixement de l’Ajuntament un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals, i tinguin com a objectiu la seva correcció.

Un suggeriment o proposta és l’aportació formulada per la ciutadania destinada a millorar la prestació o la qualitat d’un servei de competència municipal o de les entitats que depenen de l’Ajuntament, ja sigui en l’àmbit organitzatiu o funcional. 

IMPORTANT: El tràmit no recollirà incidències a la via pública relacionades amb: neteja viària i recollida de residus, parcs, jardins, arbrat i jocs infantils, enllumenat públic, i semàfors, mobiliari urbà i senyals, clavegueram i control de plagues. Aquestes  hauran de ser comunicades preferentment a través de l’App Millorem Sant Feliu , on també es pot fer el seguiment. En cas de no ser possible utilitzar aquest mitjà podeu comunicar les incidències per telèfon al 93 685 8001 o presencialment a l’Oficina d’Atenció ciutadana, sense necessitat de cita prèvia.

No es consideren queixes, suggeriments i propostes:

  • Si tenen per objecte activitats o serveis que no siguin de competència municipal.
  • Si la seva resolució està regulada per un marc normatiu.
  • Les peticions que pretenguin reformar el sistema de funcionament o gestió dels serveis públics de contingut diferent a  l’establert.
  • Les sol·licituds que pretenguin el reconeixement  d’un dret concret o interès subjectiu d’un particular.
  • Els recursos administratius (impugnació d’actes o disposicions municipals).
  • Sol·licituds subjectes al dret de petició (Llei 4/2001 de 12 de novembre, reguladora d’aquest dret).
  • Les que es formulen de manera anònima o que no resulti acreditada la identitat de qui la presenta.
  • Els incidents o accions ocorreguts en temps o lloc indeterminat.
  • Les que no tinguin per objecte  promoure la millora dels serveis municipals. 

Com es fa?

Preferentment de manera electrònica executant el tràmit en línia disponible en aquesta mateixa pàgina.

També ho podeu fer per telèfon trucant al 93 685 80 01 i al 010 si truqueu des del terme de Sant Feliu de Llobregat o presencialment a l’Oficina d'Atenció Ciutadana, sense necessitat de cita prèvia.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadana o ciutadà que s’identifiqui aportant les dades personals que se li demanaran.

Altra informació d'interès

Tramitació en línia
Salta a la part superior