Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
30/03/2023 16:11:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Beneficis fiscals per a famílies nombroses

Bonificació concedida per l'Ajuntament a les famílies nombroses, consistent en la reducció de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles de 120 euros, amb el límit de que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota.

Com es fa?

  1. Cal omplir i signar la Sol·licitud de beneficis fiscals per a famílies nombroses
  2. Presentar-la o enviar-la per correu postal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana., amb cita prèvia

Qui ho pot demanar?

Persones que tinguin la condició de titulars de família nombrosa a 1 de gener, que tinguin el seu domicili habitual a Sant Feliu de Llobregat i que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles corresponent al seu domicili habitual, o que en cas de ser llogaters, el propietari els hi repercuteixi l'impost.

El domicili habitual serà aquell que figuri en el padró municipal d'habitants.

Les persones contribuents que tinguin vigent l’aplicació d’aquest benefici només l’hauran de renovar en cas de:

  1. Renovació i/o modificació del títol de família nombrosa.
  2. Modificació padró d’habitants.

Documentació que cal

  • Sol·licitud específica de beneficis fiscals per a famílies nombroses
  • DNI del beneficiari.
  • Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució.
  • Títol de família nombrosa vigent, expedit per la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.
  • Volant de convivència (facilitat per l'OAC en el moment de fer la sol·licitud).
  • En cas d’immobles de lloguer, justificant que acrediti que el propietari repercuteix l’Impost sobre béns immobles al llogater.

Altra informació d'interès

Ordenança fiscal núm. 1, Impost sobre béns immobles article 5è, punt 4.

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior