Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/08/2020 18:03:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Educatius

Identificació

Institut Martí Dot

Institut públic d'Educació secundària obligatòria (ESO), Batxillerat i Cicles formatius de Formació professional

El projecte del centre concep l’ensenyament com un procés integral que pretén desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals de l’alumnat i afavorir-ne la maduració personal.

L’acció tutorial representa un dels eixos fonamentals de la tasca educativa de l’escola, que és el marc més adequat per fer el seguiment individual i l’orientació acadèmica, personal i laboral, sobre la base d’una confiança mútua entre el tutor/a i l’alumnat. El tutor/a és també el nexe entre l’institut i la família, a qui la manté puntualment informada del procés que segueix el seu fill/a.

S’aplica una avaluació contínua i global, que respon al seguiment acurat de la tasca desenvolupada per l’alumne/a. Per tal de facilitar les estratègies adients i establir els mecanismes de recuperació, es fan reunions de seguiment, mitjançant les quals l’alumne/a, els pares i mares i l’equip docent tenen una informació rigorosa de l’evolució de l’alumne/a, tant pel que fa als continguts de les diferents matèries com als hàbits i a les actituds.

Es prioritza l’estudi de les llengües, tot considerant que una bona competència lingüística és la base per realitzar qualsevol aprenentatge. L’alumnat assoleix un nivell adequat de català, castellà, anglès i francès.

Per tal que l’alumnat tingui un coneixement acurat de l’entorn sociocultural, es dissenya, de forma coherent, un programa d’activitats culturals complementàries que es distribueixen al llarg dels diferents cicles educatius.

Es potencien les activitats artístiques i físiques com a elements fonamentals per al desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumnat.

Alumnes institut Martí Dot

Oferta educativa

 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Batxillerat:
  • Humanitats i ciències socials
  • Ciències i tecnologia
 • Cicles de grau mitjà de formació professional:
  • CFPM Elaboració de productes alimentaris
  • CFPM Forneria, pastisseria i rebosteria de la família professional d’indústries alimentàries
  • CFPM Cuina i gastronomia de la família professional d’hoteleria i turisme
  • CFPM Serveis en restauració de la família professional d’hoteleria i turisme
  • Cicle de grau superior de formació professional
  • CFPS Direcció de cuina de la família professional d’hoteleria i turisme.

Situació

C. Reverend Martí Duran 0030-0032 BX (SANT FELIU DE LLOBREGAT)