Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/06/2024 05:57:50

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Observatori
Indicadors, dades i estudis

La demografia descriu la població i té una incidència directa sobre els aspectes econòmics, socials i culturals de qualsevol territori. Per aquest motiu l’existència d’aquests estudis demogràfics: una descripció quantitativa dels habitants de Sant Feliu de Llobregat.

Els documents permeten conèixer el passat demogràfic més recent i l'actual fotografia de la població de Sant Feliu, tant pel conjunt del municipi com internament amb el detall segons barris. 

Els fenòmens demogràfics són dinàmics en el temps. Per això es presenten diferents actualitzacions del mateix estudi i es comparen series temporals.

Els estudis estan organitzats en tres grans parts:

1. Introducció

Mostra les dades generals de la població en relació al territori i els plànols amb la identificació de la zona residencial objecte d’anàlisi, les divisions polític-administratives segons districtes i segons barris de Sant Feliu. 

2. Descripció de la població

Part més extensa del document en la que es troben les característiques de la població respecte vuit fenòmens: l'evolució, l'estructura per edats i sexe, la naturalesa, el moviment natural, el moviment migratori, l'educació, l'activitat i els habitatges i llars. Al principi de cada capítol hi ha una breu explicació dels continguts i tot seguit es mostren les taules i gràfics que contenen la informació. 

3. Taula d'indicadors

Relació dels principals indicadors calculats en aquest estudi, a tall de resum, la qual cosa permet situar les característiques de la població de Sant Feliu de manera ràpida i general.

Complementàriament als estudis, les dades demogràfiques es representen gràficament georeferenciades al parcel·lari de la ciutat. A diferència de les imatges estàtiques de l’estudi aquests mapes temàtics de població són dinàmics i estan actualitzats dia a dia en funció del padró continu d’habitants

Enllaços a mapes temàtics de demografia:

Salta a la part superior