Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Delegacions i responsabilitats de les tinences d'alcaldia i regidories (2015-2019)

Les delegacions les fa l'alcalde, el Ple o la Junta de Govern Local mitjançant acord o decret, en els termes que s'estableixen en el Reglament Orgànic Municipal, amb expressió íntegra i exhaustiva de l'objecte de la delegació, en relació amb les matèries, signatura de documents, etc.

Sra. Lidia Muñoz Cáceres Logo ICV-EUiA-E Sra. Lídia Muñoz Cáceres

 • Primera tinenta d'alcaldia
 • Presidenta de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica.
 • Tinenta d'alcaldia delegada d'Urbanisme
 • Tinenta d'alcaldia delegada d'Habitatge
 • Tinenta d'alcaldia delegada de Joventut
 • Tinenta d'alcaldia delegada de Dones i Polítiques d'Igualtat

Sra. Lourdes Borrell Moreno Logo PSC-CP Sra. Lourdes Borrell Moreno

 • Segona tinenta d'alcaldia
 • Tinenta d'alcaldia delegada d'Esports
 • Tinenta d'alcaldia delegada de Persones amb Discapacitats
 • Tinenta d'alcaldia delegada de Solidaritat i Cooperació
 • Tinenta d'alcaldia delegada de Salut Pública i Consum 

Sr. Manel Martínez Díaz Logo ICV-EUiA-E Sr. Manel Martínez Díaz

 • Tercer tinent d'alcalde
 • Tinent d'alcalde delegat d'Organització i Personal
 • Tinent d'alcalde delegat de Cultura
 • Tinent d'alcalde delegat de Seguretat Ciutadana

Sr. Josep Maria Rañé Blasco Logo PSC-CP Sr. Josep Maria Rañé Blasco

 • Quart tinent d'alcalde
 • President de l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
 • Tinent d'alcalde delegat d'Hisenda
 • Tinent d'alcalde delegat de Tecnologies i Sistemes d'Informació
 • Tinent d'alcalde delegat de Planejament
 • Tinent d'alcalde delegat d'Activitats
 • Tinent d'alcalde delegat de Mobilitat i Transport Públic

Sr. Manuel Leiva Velázquez Logo ICV-EUiA-E Sr. Manuel Leiva Velázquez

 • Regidor delegat de Gestió d'Equipaments
 • Regidor delegat de Medi Ambient
 • Regidor delegat de Serveis Municipals i Espai Públic

Sra. Mireia Aldana Llorens Logo ICV-EUiA-E Sra. Mireia Aldana Llorens

Sr. Javier Molina Flores Logo PSC-CP Sr. Javier Molina Flores

 • Regidor delegat de Participació i Convivència

Sra. Margarita Llongueras Vallés Logo PSC-CP Sra. Margarita Llongueras Vallès

 • Regidora delegada de Gent Gran
 • Regidora delegada de Comerç i Turisme
 • Activitat econòmica i ocupació

Decret 1931/2015, de data 10 de juliol, sobre delegació de competències en Tinents d'alcalde, Presidents delegats i regidors i regidores.