Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/03/2023 09:39:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Àrea de Govern Obert i Serveis Generals 

Competències delegades:

Presidència

Tinent d'alcaldia delegat: Sr. Josep M. Rañé Blasco

 • Coordinació i transversalitat de les polítiques de l'Àrea.
 • Transparència i govern obert.
 • Atenció ciutadana, registre general, logística i qualitat dels serveis públics.
 • Informació de base.
 • Gestió del coneixement.
 • Expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Transparència i Govern Obert, Informació de Base, Gestió del Coneixement, Hisenda, Tecnologies i Sistemes d’Informació, Planejament, Activitats, Mobilitat i Transport Públic.
 • Aprovació de reglaments i ordenances de disposicions de caràcter general.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'alcalde, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Regidories

Hisenda
Tinent d'Alcaldia delegat: Sr. Josep M. Rañé Blasco

 • Elaboració i gestió pressupostària.
 • Intervenció, tresoreria i serveis econòmics.
 • Estratègies d'innovació.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Hisenda.

Tecnologies i sistemes d'informació
Tinent d'Alcaldia delegat: Sr. Josep M. Rañé Blasco

 • Administració digital, accés i gestió de la informació.
 • Desplegament d'infrastructures tecnològiques a la ciutat, i als equipaments municipals.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Tecnologies i sistemes d'informació.

Organització i personal
Tinent d'Alcaldia delegat: Sr. Manel Martínez Díaz

 • Administració i gestió del personal de l'Ajuntament (relacions laborals, selecció, formació i assistència als treballadors i treballadores).
 • Organització, logística i processos interns.
 • Estadística i padró d'habitants.
 • Designació noms de carrers i numeració.
 • Assessoria i defensa jurídica.
 • Contractació, licitacions i concursos públics.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Organització i Personal.
 • Patrimoni. Autorització i gestió de les concessions demanials.
 • Desenvolupament del procés electoral.
 • Gestió documental.

Gestió d'equipaments
Regidor delegat: Sr. Manuel Leiva Velázquez

 • Desplegament i seguiment del Pla d'equipaments.
 • Coordinació del funcionament dels equipaments adscrits als servei.
 • Interlocució i gestió de la concessió del cementiri municipal i serveis funeraris.
 • Interlocució i seguiment de la concessió del Complex municipal de piscines.
 • Optimització del patrimoni municipal i dels costos de consums.
 • Actualització i manteniment de l'inventari d'equipaments.
 • Gestió dels lloguers d'immobles.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb la Gestió d'Equipaments.

Decret 1931/2015, de data 10 de juliol, sobre delegació de competències en tinents d'alcalde, presidents delegats i regidors i regidores.

Salta a la part superior