Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/03/2023 01:03:09

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica

Competències delegades:

Presidència

Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lídia Muñoz Cáceres

 • Coordinació i transversalitat de les polítiques de l'Àrea.
 • Sancions per incompliments de les ordenances municipals relacionades amb el seu àmbit d'actuació.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Urbanisme, Habitatge, Joventut, Dones i Polítiques d’Igualtat. amb Urbanisme, Habitatge, Joventut, Dones i Polítiques d’Igualtat.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'alcalde, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Regidories

Urbanisme
Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lídia Muñoz Cáceres

 • Seguiment del Pla d'inversions del mandat.
 • Autorització d'obres en matèria urbanística.
 • Disciplina urbanística.
 • Obres municipals.
 • Ocupació de via pública per actuacions relacionades amb obres.
 • Tinença d'animals.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Urbanisme.

Planejament
Tinent d'alcaldia delegat: Sr. Josep M. Rañé Blasco

 • Planejament urbanístic.
 • Gestió urbanística derivada del planejament.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Planejament.

Activitat econòmica i ocupació
Regidora delegada: Sra. Margarita Llongueras Vallés

 • Foment de l'activitat industrial.
 • Formació pel foment de l'ocupació: formació per empresa i emprenedors.
 • Formació per a la transició al treball
 • Fira comercial i industrial i fires de difusió econòmica.
 • Mercat de marxants.
 • Servei local d'ocupació.
 • Treball als barris.
 • Foment de l'autoocupació, cooperativisme i economia social.
 • Foment a la creació i consolidació empresarial (coworking i altres espais de suport a l'emprenedoria).
 • Impuls dels plans d'ocupació.
 • Projecció econòmica i territorial de la ciutat.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Activitat Econòmica i Ocupació.

Activitats
Tinent d'alcaldia delegat: Sr. Josep M. Rañé Blasco

 • Autoritzacions, llicències comunicacions prèvies i disciplina de activitats econòmiques i recreatives.
 • Oficina de Finestreta Única Empresarial (FUE).
 • Ocupació de via pública per actuacions relacionades amb activitats.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Activitats.

Comerç i turisme
Regidora delegada: Sra. Margarita Llongueras Vallés

 • Foment de l'activitat comercial i del sectors de restauració i hoteleria.
 • Impuls del Pla estratègic de comerç.
 • Consorci de comerç.
 • Suport a les entitats de comerciants i als comerços.
 • Dinamització eixos comercials.
 • Mercat municipal.
 • Turisme.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Comerç i Turisme.

Medi ambient
Regidor delegat: Sr. Manuel Leiva Velázquez

 • Espais naturals de Collserola i Riu Llobregat.
 • Cicle integral de l'aigua.
 • Educació ambiental, Agenda 21 escolar i local.
 • Pla d'acció d'energia sostenible, programes de lluita contra la contaminació, programa de sostenibilitat.
 • Foment de les energies alternatives, l'estalvi i l'eficiència.
 • Suport a les entitats relacionades amb el medi ambient i l'agricultura.
 • Foment i preservació de l'activitat agrícola.
 • Salubritat: desratització, desinfecció i desinsectació.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Medi Ambient.

Mobilitat i transport públic
Tinent d'alcaldia delegat: Sr. Josep M. Rañé Blasco

 • Desenvolupament de plans de mobilitat.
 • Foment de la mobilitat sostenible.
 • Foment del Transport públic.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Transport Públic.

Serveis municipals i espai públic
Regidor delegat: Sr. Manuel Leiva Velázquez

 • Gestió de les instal·lacions municipals de gestió de residus.
 • Manteniment de la ciutat: via pública, enllumenat, edificis i instal·lacions municipals.
 • Gestió de zones verdes i arbrat.
 • Gestió i reducció de residus; neteja viària, neteja d'edificis municipals.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Serveis Municipals i Espai Públic.

Decret 1931/2015, de data 10 de juliol, sobre delegació de competències en tinents d'alcalde, presidents delegats i regidors i regidores.

Salta a la part superior