Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/03/2023 02:12:15

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials 

Competències delegades:

Presidència

Regidora delegada: Sra. Mireia Aldana Llorens

 • Coordinació i transversalitat de les polítiques de l'Àrea.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Serveis Socials, Educació i Infància i Nova Ciutadania i Agermanaments, Festes Populars, Fires d’atraccions i Activitats Socioculturals.
 • Gestió i concessions i autoritzacions festes populars, fires d'atraccions, activitats socioculturals, lúdiques, recreatives, etc. tant si se celebren o no a la via pública.
 • Coordinació de les activitats i serveis dels equipaments socioculturals.
 • Expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'alcalde, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Regidories

Serveis socials
Regidora delegada: Sra. Mireia Aldana Llorens

 • Elaboració i coordinació del pla de rescat social.
 • Detecció, atenció i seguiment de persones en risc d'exclusió social.
 • Bancs d'aliments, menjadors socials i beques als menjadors escolars.
 • Accions de xoc contra la pobresa energètica.
 • Comissions socials als centres educatius.
 • Atenció domiciliària i teleassistència per a gent gran.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Serveis Socials.

Habitatge
Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lídia Muñoz Cáceres

 • Foment de polítiques d'habitatge social i adaptat.
 • Suport a les persones i famílies en risc de pèrdua de l'habitatge.
 • Cooperació amb les entitats pel dret a l'habitatge
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Habitatge.

Educació i infància
Regidora delegada: Sra. Mireia Aldana Llorens

 • Desplegament del Projecte educatiu de ciutat.
 • Oficina municipal d'escolarització.
 • Suport i coordinació amb els centres escolars.
 • Foment i suport a la participació en l'àmbit escolar.
 • Escola municipal de música.
 • Escoles Bressol i Centres 0-3.
 • Educació en el lleure.
 • Atenció a la infància.
 • Formació permanent.
 • Suport i acompanyament a la comunitat educativa i les AMPAs.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Educació i Infància.

Cultura
Tinent d'alcaldia delegat: Sr. Manel Martínez Díaz

 • Desplegament i seguiment del Pla Estratègic de Cultura.
 • Serveis i equipaments culturals municipals.
 • Suport a les entitats culturals.
 • Activitats culturals.
 • Calendari festiu.
 • Biblioteca.
 • Arxiu.
 • Política Lingüística.
 • Promoció cultural de la ciutat.
 • Ciutat de les Roses.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Cultura.

Esports
Tinenta d'Alcaldia delegada: Sra. Lourdes Borrell Moreno

 • Desplegament i seguiment del Pla estratègic de l'esport.
 • Serveis i equipaments esportius municipals.
 • Suport a les entitats esportives.
 • Espais esportius al carrer.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Esports.

Seguretat ciutadana
Tinent d'alcaldia delegat: Sr. Manel Martínez Díaz

 • Impuls i seguiment del Pla local de seguretat.
 • Seguretat ciutadana
 • Policia local, protecció civil i trànsit.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Seguretat ciutadana.

Joventut
Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lídia Muñoz Cáceres

 • Desenvolupament i seguiment del Pla jove.
 • Serveis adreçats a la gent jove.
 • Casal de joves.
 • Activitats per gent jove.
 • Foment de la participació entre el jovent.
 • Suport a les entitats juvenils.

Dones i polítiques d'Igualtat
Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lídia Muñoz Cáceres

 • Foment de la igualtat.
 • Servei d'informació i orientació a les dones.
 • Seguiment de la xarxa contra la violència masclista.
 • Suport a les entitats de dones.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Dones i polítiques d'igualtat.

Gent gran
Regidora delegada: Sra. Margarita Llongueras Vallés

 • Suport i acompanyament a les entitats de gent gran.
 • Casal municipal de la gent gran.
 • Foment d'activitats per gent gran.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Gent Gran.

Persones amb discapacitat
Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lourdes Borrell Moreno

 • Atenció a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.
 • Facilitar la integració social de les persones amb discapacitats.
 • Acompanyament i suport a les entitats de persones amb discapacitat.
 • Foment de la participació de les persones amb discapacitat en les activitats de la ciutat.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Persones amb discapacitat.

Participació i convivència
Regidor delegat: Sr. Javier Molina Flores

 • Desenvolupament de processos participatius.
 • Xarxes de barri.
 • Foment i suport a les entitats veïnals.
 • Convivència, mediació i civisme.
 • Pla local de voluntariat.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Participació i Convivència.

Nova ciutadania i agermanaments
Regidora delegada: Sra. Mireia Aldana Llorens

 • Acollida i atenció a les persones nouvingudes.
 • Acompanyament i suport a les entitats de persones migrades.
 • Dinamització de la Xarxa local d'acollida.
 • Promoure la participació de les persones nouvingudes.
 • Relació amb les localitats agermanades.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Nova Ciutadania i Agermanaments.

Solidaritat i cooperació
Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lourdes Borrell Moreno

 • Foment i seguiment dels projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
 • Suport a les entitats i a les iniciatives solidàries.
 • Promoció de l'educació en valors i la cultura de la pau.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Soliraditat i Cooperació.

Salut pública i consum
Tinenta d'alcaldia delegada: Sra. Lourdes Borrell Moreno

 • Control i sensibilització de la salut pública.
 • Control i sensibilització de la sanitat ambiental.
 • Suport a les entitats de salut.
 • Informació i suport sobre els drets dels consumidors i consumidores.
 • Tramitació i adjudicació dels expedients de contractació en contractes menors relacionats amb Salut Pública i Consum.

Decret 1931/2015, de data 10 de juliol, sobre delegació de competències en tinents d'alcalde, presidents delegats i regidors i regidores.

Salta a la part superior