Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/02/2023 10:18:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Sant Feliu 2020
Transformació digital

Estratègia de Transformació Digital

L’Estratègia de Transformació Digital 2017-2020 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat neix amb el propòsit de consolidar al municipi, el procés de transformació vers una societat incloent i cohesionada, on les tecnologies digitals siguin un catalitzador per a un creixement sostenible i el benestar de la ciutadania.

L’adopció d’aquesta estratègia no suposa un punt d’inflexió sinó un impuls renovat, ja que en els últims anys s’ha realitzat un important esforç per modernitzar l’Administració Municipal. En aquest sentit, poden destacar-se algunes fites, com per exemple la creació l’Oficina Sant Feliu 2.0(20) o el desplegament de l'estratègia en matèria de Govern Obert.

Amb l’Estratègia de Transformació Digital, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat plasma la visió estratègica que en el present i futur permetrà articular les properes polítiques i actuacions en matèria de digitalització de l’administració com a motor del desenvolupament econòmic, productiu, social, democràtic i cultural del nostre territori.

L’Estratègia de Transformació Digital servirà de base per a l’elaboració de plans operatius que amb caràcter bianual, concretaran les actuacions i accions específiques per a aquesta transformació digital. Els projectes estratègics i les actuacions identificats en el I Pla Operatiu que dóna desenvolupament a aquesta Estratègia, es recullen en l'apartat Annex

Missió, visió i valors

 • Missió: Articular la transformació del Govern i de l’Administració municipal per afrontar els reptes plantejats per l’Ajuntament de Sant Feliu, per assolir majors cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència en la gestió dels recursos públics i satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva relació amb l’Administració
 • Visió: Sota el principi de Bon Govern i el desenvolupament del Govern Obert basat en els pilars de la transparència, la participació i la col·laboració, mitjançant l’ús de les tecnologies de l’era digital i a través del desenvolupament professional dels empleats públics municipals i la millora de les seves competències digitals, promoure el desenvolupament de serveis inclusius i innovadors, així com un nou model de relació amb l’Administració municipal on prevalgui l’experiència i la satisfacció de la ciutadania i de les empreses.
 • Valors
  • orientació a la ciutadania (usuaris) dels serveis públics
  • Transparència i retiment de comptes
  • Compromisos de qualitat i avaluació permanent dels serveis públics
  • Col·laboració i aliances
  • Innovació

Objectius estratègics

Amb aquesta Estratègia de Transformació Digital, l’Ajuntament es marca una sèrie d’objectius estratègics per adaptar-se de forma àgil a les noves demandes d’un context canviant, proporcionant informació i serveis digitals en qualsevol moment i lloc, mitjançant qualsevol canal, en les condicions adequades de confiança i seguretat, així com generar noves formes de relació amb la ciutadania per a que pugui participar en la definició i, inclús, en el disseny dels serveis públics municipals.

Els objectius estratègics (OE) són:

 • OE1. Transformar l´estructura productiva de l’organització i facilitar el canvi cultural.
 • OE2. Desenvolupar la Governança Intel·ligent
 • OE3. Desplegar l'Estratègia de Govern Obert
 • OE4. Crear una oferta innovadora de serveis per a la ciutadania i eficient en la seva gestió
 • OE5. Desplegar un nou model d’atenció integral i de qualitat per a ciutadania i empreses.

Eixos estratègics

La consecució dels objectius estratègics anteriorment identificats s’articularà sobre quatre eixos d’actuació. Cada eix conté diverses línies d’actuació amb els seus propis objectius específics:

 • Eix 1. Administració digital
 • Eix 2. Serveis digitals, inclusius i innovadors
 • Eix 3. Marc relacional amb ciutadania i empreses
 • Eix 4. Tecnologies i eines per a la transformació digital

Per al desplegament d'aquest projecte de Transformació Digital es compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona a través del seu instrument de Meses de Concertació 2016-2019

Salta a la part superior