Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/05/2024 21:05:48

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Ajuts Mitma: Subvencions per al pagament del lloguer 2021

Què son els ajuts Mitma?

Son subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

En quin termini puc presentar la sol·licitud?

Aquesta convocatòria està ara oberta fins al 4 de Juny 2021

Quins son els requisits per accedir-hi?

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el  simulador publicat  en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
 3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Demarcació de les Terres de l'Ebre: 400 euros

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori

 1. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 2. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 3. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 4. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 5. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Com i on puc fer la sol·licitud?

Preferiblement per internet, en el següent enllaç: Sol·licitar la subvenció. Any 2021 

Per qualsevol dubte  de com dur a terme aquest tràmit, l’Oficina Local d’Habitatge estarà a disposició de la ciutadania per donar suport telemàtic i instruccions de com complimenta la sol·licitud.

Presencialment: Poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge per a més informació, i demanar cita prèvia.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, caldrà també cita prèvia amb l’Oficina d'Atenció Ciutadana pel seu registre. 

Per a més informació i suport contacteu amb l’Oficina Local d’Habitatge:

 • Correu electrònic: habitatge@santfeliu.cat
 • Telèfon 1: 627 81 35 83 (de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h i dimarts i dijous de 16 a 18.30 h)
 • Telèfon 2: 661 87 51 26 (de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h i dilluns i dimecres de 16 a 18.30 h)

Més informació:

Salta a la part superior