Consistori

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

L'Ajuntament - El consistori

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal sota la presidència de l'alcaldia. És integrat per un nombre de regidories no superior al terç del nombre legal d’aquestes, nomenats i separats lliurement per l’alcaldia. La seva competència bàsica és la prestació de l'assistència a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. Es reuneix tots els dimecres, excepte al mes d'agost, i està formada pels membres que a continuació es relacionen, amb la determinació i ordre de substitució de les tinences d'alcaldia:

Presidència:

Vocals:

Enllaços d'interès: