Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/08/2020 19:04:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 1 Un Sant Feliu que garanteix els drets de la ciutadania

OE.1.1 Garantir el dret a l'habitatge

OO.1.1.1 Donar resposta de forma efectiva a les situacions d'emergència habitacional

 • 1.1.1.1 Creació d'un protocol d'actuació davant les urgències d'habitatge, reforçant la coordinació entre els diferents agents implicats.
 • 1.1.1.2 Establiment de mecanismes de seguiment i acompanyament davant les situacions d'urgència, facilitant el reallotjament de persones o unitats familiars en risc d'exclusió social.

OO.1.1.2 Incrementar el parc d'habitatges de lloguer social i assequible

 • 1.1.2.1 Construcció i posada en funcionament de l'edifici de 90 habitatges per a gent gran amb serveis comunitaris a Mas Lluí.
 • 1.1.2.2 Impuls d'actuacions per recuperar l'edifici del carrer de General Manso, actualment en mans de la SAREB.
 • 1.1.2.3 Elaboració de protocols municipals d'inspecció i detecció d'habitatges buits, així com el protocol sancionador i/o de recàrrec a l'IBI corresponent amb l'objectiu de mobilitzar el parc d'habitatge buit.
 • 1.1.2.4 Adquisició i reforma d'habitatges per incrementar el parc d'habitatge públic.

OO.1.1.3 Consolidar l'Oficina Local d'Habitatge com a punt d'interlocució únic per a la ciutadania en matèria d'habitatge

 • 1.1.3.1 Revisió, millora i ampliació dels serveis d'atenció i assessorament a la ciutadania.
 • 1.1.3.2 Garantia d'ajuts econòmics per a totes les persones propietàries que posin el seu pis a la borsa de l'Oficina Local d'Habitatge.

OO.1.1.4 Impulsar nous models d'accés a l'habitatge en cooperació amb la ciutadania

 • 1.1.4.1 Estudi de viabilitat per a definir possibles promocions amb nous models d'accés a l'habitatge, com l'habitatge cooperatiu.
 • 1.1.4.2 Cessió d'ús d'espai municipal per habitatge cooperatiu en coordinació amb les entitats d'habitatge cooperatiu establertes a Catalunya.

OE.1.2 Garantir els drets, necessitats i accés als serveis públics de les persones en condicions d'igualtat

OO.1.2.1 Facilitar l'alimentació de totes les persones

 • 1.2.1.1 Impuls i revisió de convenis amb entitats per millorar l'accés a alimentació fresca per a persones vulnerables, a productes d'higiene de primera necessitat i a productes específics per a la petita infància.
 • 1.2.1.2 Desenvolupament d'un projecte social d'alimentació, des d'una perspectiva integral, per a la minimització i/o el reaprofitament d'excedents alimentaris.
 • 1.2.1.3 Impuls d'un projecte de menjador escolar en educació secundària pública.

OO. 1.2.2 Facilitar l'accés a serveis i equipaments públics en condicions d'igualtat

 • 1.2.2.1 Diagnosi i revisió, si s'escau, dels criteris tècnics i econòmics per millorar la gestió de la tarifació social.
 • 1.2.2.2 Estudi de l'aplicació de la tarifació social en serveis per a infants que es desenvolupen durant el període d'estiu.

OE.1.3 Fomentar l'autonomia personal de la ciutadania d'acord amb les necessitats dels diferents col·lectius

OO.1.3.1 Garantir l'atenció a la gent gran i el seu envelliment actiu

 • 1.3.1.1 Desenvolupament d'un programa comunitari per a la detecció de persones grans que viuen soles i es troben en situacions de vulnerabilitat o possible maltractament, treballant en xarxa amb tots els serveis adreçats a la gent gran.
 • 1.3.1.2 Suport a les activitats relacionades amb l'envelliment actiu, millorant els espais de trobada i empoderant el col·lectiu per a fomentar la seva participació i la co-creació de propostes afavorint les relacions inter-generacionals.

OO. 1.3.2 Propiciar que les persones amb discapacitat, incloent les persones amb trastorns de salut mental, puguin gaudir d'una vida autònoma)

 • 1.3.2.1 Creació d'un òrgan de coordinació i treball col·laboratiu per recollir propostes de millora adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat o malalties de salut mental.
 • 1.3.2.2 Adaptació dels contenidors de recollida de residus a demanda de les persones amb mobilitat reduïda.
 • 1.3.2.2 Desenvolupament d'un programa per facilitar l'accessibilitat dels comerços i serveis.