Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/08/2020 19:39:38

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 2 Un Sant Feliu que promou que les persones desenvolupin les seves capacitats i aprenentatges al llarg dels cicles de vida

OE. 2.1 Un Sant Feliu per al jovent

OO. 2.1.1 Impulsar polítiques públiques i defensar els interessos del jovent

 • 2.1.1.1 Creació d'un protocol d'ús del Casal de Joves i la relació de l'equipament amb les persones usuàries, les entitats juvenils i el personal vinculat, per tal de dinamitzar l'espai i que esdevingui el centre neuràlgic de polítiques i activitats de Joventut.
 • 2.1.1.2 Elaboració del nou Pla Local de Joventut 2021-2023 amb una visió transversal.

OO.2.1.2 Fomentar en el jovent la participació activa ens els espais de reflexió i treball col·laboratiu, tant físics com virtuals

 • 2.1.2.1 Creació del Consell Local de Joventut, un espai d'apoderament i participació que aglutini les organitzacions juvenils locals de forma plural i integradora.
 • 2.1.2.2 Creació del Consell Municipal d'Adolescents, com a continuïtat del Consell d'Infants.
 • 2.1.2.3 Dinamització de la JovApp per tal que esdevingui referent d'informació i comunicació de tot el jovent amb l'administració.

OE. 2.2 Defensar i millorar l'escola pública, en el marc del projecte de ciutat educadora

OO. 2.2.1 Promocionar l'escola pública i garantir la millora educativa dels infants i joves de la nostra ciutat

 • 2.2.1.1 Vetllar per a la inclusió educativa dels infants i joves amb necessitats específiques, amb una distribució equilibrada entre els centres públics i concertats.
 • 2.2.1.2 Suport i foment de l'escola pública.
 • 2.2.1.3 Transformar el Consell Escolar Municipal en Consell Educatiu de Ciutat.
 • 2.2.1.4 Treballar per a la creació d'una comissió mixta entre la Generalitat i l'Ajuntament pel seguiment de l'educació Post-Obligatòria i la Formació Ocupacional.
 • 2.2.1.5 Potenciació del desenvolupament de projectes singulars a les escoles per avançar cap a una ciutat creativa, lectora i plurilingüe.

OO. 2.2.2 Planificar el futur dels equipaments i projectes educatius de la ciutat

 • 2.2.2.1 Previsió de la reserva de terrenys per a usos educatius que incloguin ESO i Batxillerat, en un espai central, en el marc de l'elaboració del nou Pla Director d'Equipaments i de la transformació pel soterrament.
 • 2.2.2.2 Promoció de l'adaptació d'un institut-escola dins la programació de l'oferta educativa del municipi, com a centre públic que imparteixi d'una manera continuada l'educació primària i la secundària.
 • 2.2.2.3 Realització d'un estudi sobre la viabilitat d'ubicar la formació ocupacional i professional i de persones adultes en un equipament més a prop del centre de la ciutat.
 • 2.2.2.4 Impuls i execució de projectes de millora dels patis dels centres escolars, en col·laboració amb la comunitat educativa.

OE. 2.3 - Fer de l'acció cultural i artística una estratègia de ciutat

OO 2.3.1 Contribuir a la projecció de la identitat cultural de la ciutat

 • 2.3.1.1 Elaboració d'un nou pla estratègic de cultura en el marc del Consell de cultura de la ciutat, donant especial rellevància als signes d'identitat de la nostra ciutat, com la rosa, la cultura popular i la poesia, i fomentant l'estratègia conjunta entre educació i cultura.
 • 2.3.1.2 Inversió en la millora dels equipaments culturals.
 • 2.3.1.3 Elaboració d'un Pla de Memòria Històrica i Democràtica que incorpori la rehabilitació d'un espai de memòria històrica.

OO 2.3.2 Fer de la cultura i de les arts un eix dinamitzador de la ciutat

 • 2.3.2.1 Creació d'un grup de treball de les arts, en un sentit ampli, en el marc del Consell de Cultura.
 • 2.3.2.2 Impuls d'una proposta de mecenatge o beca per a la creació artística vinculada a les necessitats artístiques de la ciutat.
 • 2.3.2.3 Cerca d'un espai de trobada i de col·laboració per a la creació artística i adequació d'espais per atendre les necessitats culturals de la ciutat.

OE. 2.4 - Promoure una ciutadania activa mitjançant estils de vida saludables

OO2.4.1 Promoure hàbits saludables i la prevenció de malalties entre la ciutadania

 • 2.4.1.1 Millora dels itineraris fomentant l´ús social per les ribes del Llobregat, el Parc Agrari i el Parc Natural de Collserola, facilitant la connexió entre aquests tres espais.
 • 2.4.1.2 Creació d'una comissió mixta entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya per al seguiment de l'atenció primària.
 • 2.4.1.3 Desenvolupament d'accions de prevenció i conscienciació social dels aspectes relacionats amb la salut mental, les addiccions i els trastorns en l'aprenentatge.
 • 2.4.1.4 Ampliació del servei gratuït d'informació i orientació sobre sexualitat, anticoncepció o malalties de transmissió sexual per al jovent.

OO2.4.2 - Fomentar l'esport i garantir la pràctica esportiva

 • 2.4.2.1 Elaboració d'un nou pla estratègic de l'esport, on quedi inclòs: el codi de conducta, el protocol d'assetjament sexual i la creació d'una marca esportiva de ciutat, per projectar les entitats i l'esport santfeliuencs.
 • 2.4.2.2 Impuls de campanyes de sensibilització, conjuntament amb les entitats esportives, que eradiquin la violència, el sexisme i el racisme de la pràctica esportiva i promoguin l'esforç, la integració, el respecte i la participació.

OE. 2.5 - Promoure una ciutadania oberta, acollidora, solidària i que fomenti la convivència

OO2.5.1 - Fomentar la interculturalitat, la cooperació i la cultura de la pau.

 • 2.5.1.1 Elaboració d'un pla local de foment de la interculturalitat, la convivència i la no discriminació.
 • 2.5.1.2 Posada en marxa d'un programa d'activitats educatives amb perspectiva intercultural.
 • 2.5.1.3 Potenciació de les entitats esportives, educatives, culturals i socials, com a element vertebrador i eina d'acollida a la ciutat.

OO2.5.2 - Garantir la convivència i fomentar la seguretat ciutadana

 • 2.5.2.1 Elaboració del nou pla de seguretat local, incidint en les actuacions de proximitat i la col·laboració ciutadana.
 • 2.5.2.2 Actualització dels plans d'emergència i protecció civil.
 • 2.5.2.3 Reforç del Servei de mediació i creació d'una Taula de Convivència com a lloc de trobada per treballar per a la convivència a la ciutat.
 • 2.5.2.4 Estudi de la viabilitat i les necessitats d'ubicació de l'edifici de la Policia Local.