Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Informació pública - Convenis subscrits

Relació de convenis subscrits per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Objecte:Conveni de cessió d'ús parcial del local municipal situat al Passeig comte Vilardaga,29 per a la ubicació d'un Centre d'Atenció a les Drogodependències.
Organisme:Servei Català de la Salut
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per les relacions laborals en matèria de Seguretat i Salut laboral.
Organisme:Organitzacions Sindicals CCOO i UGT
Obligacions econòmiques:L'Ajuntament es farà càrrec com a màxim de 6.459,50euros/any i s'abonarà de la forma que, de mutu acord,estableixin les parts signants.
Finalització:

Objecte:Conveni per a la realització d'un estudi de valoració urbanística sobre la modificació puntual del PGM i l'àrea de contacte del Parc de Collserola.
Organisme:Universitat Politècnica de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni per a l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català del Trànsit.
Organisme:Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Aprovació Conveni a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Condicions que han de regir la posada en marxa de la Unitat Mòbil de Teleassistència
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:0
Finalització:

Objecte:Col.laboració per a l'adhesió de municipis de la demarcació de Barcelona a la plataforma local Med-Marroc
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:0
Finalització:

Objecte:Conveni urbanístic per la millora i manteniment dels espais públics del Parc Central- Riera Pahissa.
Organisme:Ajuntament de Sant Just Desvern
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Col.laboració i coordinació per a un millor servei a la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundació Laurentius
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Regular Servei de préstec de material esportiu i recreatiu de la Diputació de Barcelona.
Organisme:Diputació de Barcelona. Gerència Serveis d'Esports
Obligacions econòmiques:Cap
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Adhesió al Protocol de col.laboracióm entre AEAT i FEMP així com els convenis de Col.laboració en matèria de subministrament de informació tributària i col.laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats Locals.
Organisme:Agencia Estatal de Administración Tributaria
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Renovació del conveni de cessió dús del immoble propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, situat al carrer Joan Batllori, 21-23 a favor de l'associació CineBaix als efectes de que porti a terme l'activitat de cinema i el serveis de bar, que estiguin lligats als serveis de cinema i per als socis del cinema.
Organisme:Associació CINEBAIX
Obligacions econòmiques:Cessió ús local i subscripció de pòlissa de responsabilitat civil, per tal d'assegurar els riscos inherents a l'immoble i a l'activitat de cinema i de bar que CineBaix desenvolupi.
Finalització:

Objecte:Conveni urbanístic per al desenvolpament del Pla de Millora Urbana al Polígon Balmes-General Manso
Organisme:Junta Compensació del Polígon Balmes -General Manso de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Prorrogar el Conveni amb els centres escolars i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, per la promoció del Pla Català "Esport a l'Escola"
Organisme:Consell Català de l'Esport
Obligacions econòmiques:Aportació anual com a mínim igual a la de la Generalitat de Catalunya, que haurà de destinar a la contractació de personal, infraestructura i material esportiu inventariable i fungible de suport a les activitats
Finalització:

Objecte:Aprovar conveni en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior i Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, Relacions Institucionals
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de Col·laboració entre el Gremi de Constructors d'Obres del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Gremi de Constructors del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni en matèria d'educació ambiental.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament de Medi Ambient
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de cessió de la finca municipal patrimonial R-20 a Can Bertrand per a centre de formació ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual. Anselm Clavè 5-7 i Passatge Sant Joan 85
Organisme:Fundació APIP-ACAM
Obligacions econòmiques:
Finalització:07/07/2039

Objecte:Aprovar conveni amb el Qvixote Quartet.
Organisme:Qvixote Quartet
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics
Organisme:Universitat Politècnica de Catalunya
Obligacions econòmiques:27,00 € per cada ullera de persona derivada Serveis socials
Finalització:

Objecte:Conveni mitjançant el qual es regula la cessió d'un espai a Can Ricart
Organisme:Associació Ventijol
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Procuradors dels Tribunals Barcelona (Delegació Territorial de Sant Feliu de Llobregat) i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per ajudar a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat en una diligència de llançament d'un procediment de desnonament o execució hipotecària.
Organisme:Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni amb la Cobla Sant Jordi.
Organisme:Cobla Sant Jordi, S.C.P.
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la modificació d'un sentit de circulació d'un tram de la Carretera BV-2001.
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Ratificar el protocol signat entre el Minisiteri de Foment, el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Ll., per al soterrament de la línia ferroviària al seu pas pel nucli urbà.
Organisme:Ministeri de Foment i Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la creació de la residència persones amb discapacitat psíquica "Mas Lluí" i Centre ocupacional.
Organisme:Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família i l'Associació Cívica d'Ajuda Mútua, ACAM.
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Protocol de col·laboració relatiu al projecte de soterrament de la línia de Vilafranca.
Organisme:Autoritat del Transport Metropolità
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni sobre creació de l'Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat integrat a la Xarxa d'Arxius Històrics de la Generalitat
Organisme:Generalitat de Catalunya- Departament de Cultura
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col.laboració
Organisme:Associació de Defensa Forestal de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:3.200€
Finalització:

Objecte:Realització d'activitats formatives i la creació de projectes conjunts pel foment de l'emprenedoria
Organisme:Fundació per la Investigació i la Formació en Comunicació Experiencial (Obicex)
Obligacions econòmiques:No hi ha.
Finalització:31/08/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Adequació de la finca del pg. Nadal, 28 per possibilitar el trasllat de l'Agrupament Escolta a la part de les finques cedides en arrendament a l'Ajuntament.
Organisme:Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona de la Salut, i Fundació Sindicat Agrícola de Sant Feliu.
Obligacions econòmiques:Ajuntament: 130000. Agrupament Escola: 17000.
Finalització:31/12/2050

Objecte:Delegació de les competències locals en matèria de protecció de la legalitat i de la disciplina urbanística en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:13.591,43€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni transport 2019
Organisme:AMB
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la instal.lació i gestió de les marquesines de les parades d'autobús del municipi.
Organisme:AMB
Obligacions econòmiques:No hi han
Finalització:11/02/2028
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al manteniment en l'àmbit del riu Llobregat en el seu Terme MunicipalT
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Actuacions al parc relacionades amb el temporal Glòria
Organisme:Patronat Parc de Collserola
Obligacions econòmiques:15000€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Col·laborar en iniciatives de conservació d'elements patrimonials afectats per les obre de soterrament de les vies d'ADIF
Organisme:Ajuntament de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:23/12/2024

Objecte:Conveni amb EAIA 2021
Organisme:EAIA
Obligacions econòmiques:SI
Finalització:31/12/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Renovació Conveni de Regulació per la Pobresa Energètica.
Organisme:Aigües de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:09/11/2025

Objecte:Aprovar el conveni entre L¿ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundació S21 per a la prestació del Servei d¿ajuda a domicili a través del Consorci de Salut d¿Atenció Social de Catalunya.
Organisme:Fundació S21 del Consorci de Salut d¿Atenció Social de Catalunya.
Obligacions econòmiques:SI
Finalització:30/06/2025

Objecte:Cessió de terreny públic per a l'ocupació temporal d'una porció de sòl al Passatge entre el carrer Jaume Ribas, 3 -5, d'aquest municipi per a la instal·lació d'una estació transformadora.
Organisme:Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/08/2071
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Establir les bases i condicions mitjançant les quals l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s'incorpora al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en totes les categories de subministraments i serveis.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Comissió Central de Subministraments
Obligacions econòmiques:És un conveni d'adhesió
Finalització:02/06/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Transport adaptat 2021/24
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024

Objecte:CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS DOCUMENTAL DEL FONS SILVESTRE GILABERTE HERRANZ
Organisme:Silvestre Gilaberte Herranz
Obligacions econòmiques:
Finalització:27/09/2051

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per al servei de manteniment i conservació del Parc Torreblanca
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024

Objecte:Actualització Oficina municipal d'escolarització
Organisme:DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DELEGACIO TERRITORIAL BAIX LLOBREGAT
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Per l'adherició al seu moment a un dels convenis signats entre la AEAT y la FEMP en 2003: -Subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals -Intercanvi d'informació tributaria i col·laboració en la gestió recordatòria amb les entitats locals
Organisme:Amb la "Agencia Estatal de Administración Tributaria"
Obligacions econòmiques:
Finalització:03/04/2025

Objecte:Per a la implementació del projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) de la Serra de Collserola
Organisme:Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:29/05/2027

Objecte:EAIA 2022
Organisme:CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Obligacions econòmiques:11062.19
Finalització:31/12/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni SEAP 2022
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:3895.55
Finalització:31/12/2024

Objecte:Gestió pisos municipals de lloguer amb serveis.
Organisme:Fundació Família i Benestar Social.
Obligacions econòmiques:
Finalització:14/06/2026

Objecte:Per al manteniment i gestió del Parc del Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:16/09/2026
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:La implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta municipal
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:02/10/2027

Objecte:Aprovar conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'Aigua SA, per al desenvolupament del projecte de telemesura de comptadors d'aigua al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL
Obligacions econòmiques:NO
Finalització:28/07/2026

Objecte:Contra Programa 2022-2025 de Serveis Socials
Organisme:Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:SI
Finalització:31/12/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni per a la custòdia, la promoció i la dinamització del patrimoni de la Catedral de Sant Llorenç, per garantir un millor servei als seus usuaris i a la ciutat de Sant Feliu.
Organisme:Catedral Parròquia de Sant Llorenç
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per promoure la licitació, formalització i execució de la contractació d'empreses de serveis energètics per a la instal·lació i explotació de plaques solars fotovoltaiques sobre les cobertes dels edificis i equipaments de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:Transferència dels estalvis de consum energètic a l'AMB, estimats en 27.678 l'any 2 dels 15 anys de l'actuació, procedents de les partides de consums energètic dels equipaments municipals.
Finalització:12/12/2037
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Impulsar la campanya de promoció turística 'la ruta del tram'
Organisme:Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità, i els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern
Obligacions econòmiques:-
Finalització:15/03/2027
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Instal·lació, explotació i manteniment de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:22/01/2028
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Adhesió a la prorroga del Centre d'Urgències Mèdiques i Emergències Socials
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
Obligacions econòmiques:20331,08€
Finalització:31/12/2024

Objecte:Segona addenda Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en els CFGM de Cuina i gastronomia i de Serveis en restauració i en el CFGS de Direcció de cuina a l'Institut Martí Dot. Curs 2023-2024
Organisme:Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/08/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni de col·laboració entre Momentum Analytics, Verbio Technologies, Raona Enginyers, Parlem Telecom i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a l'impuls del projecte pilot "Atenea, Human Digitalization"
Organisme:Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) Momentum Analytics, S.L (MOMENTUM) Verbio Technologies S.L. (VERBIO) Raona Enginyers (RAONA) Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA (PARLEM)
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Pla Educatiu d'Entorn des del curs 2023-2024 fins a finals del curs 2026-2027
Organisme:Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/08/2027
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a la realització d'un Pla de Transició al Treball a la localitat de Sant Feliu de Llobregat, en el marc dels programes de formació i inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d'iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació
Organisme:Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:NO
Finalització:10/01/2028
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Col·laboració i delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:25/01/2028
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Cessió de sòls municipals i ferroviaris afectats pel projecte constructiu d'Integració del ferrocarril en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Obligacions econòmiques:No hi ha obligacions econòmiques
Finalització:28/04/2028
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Atenció especialitzada d'atenció a les persones. Aportació econòmica 2024.
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:4294,82€
Finalització:31/12/2024