Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/06/2024 20:06:30

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Transició energètica

Des de les empreses

En aquest apartat es pot trobar informació referent a diferents temàtiques sobre energia centrada a empreses i industria. Per qualsevol dubte o sol·licitud podeu contactar amb l’àrea Energia de l’Ajuntament d'Atenció i assessorament en matèria d’energia.

Estratègia energètica a industria

Immersos en un debat de fons sobre la situació d’emergència climàtica, cada cop queden menys recursos energètics, els preus esdevindran més imprevisibles i el sector empresarial haurà d’establir uns mecanismes de control i amortiment de costos de subministraments.

La Unió Europea comença a regular un nou marc de transició energètica enfocada a la intercooperació i coordinació empresarial per promoure Comunitats Energètiques Industrials, amb la finalitat de reduir costos de subministraments energètics, l’ús energètic i les emissions de GEH i residus nuclears que deixarem a les generacions futures.

Per això, l’ajuntament pretén esquematitzar les possibles estratègies en matèria d’energia per facilitar la comprensió del desenvolupament energètic i la viabilitat econòmica per establir Comunitats Energètiques Industrials a Sant Feliu de Llobregat. A finals de 2020 es va organitzar una sessió virtual dedicada a empresa per tal d’aportar material audiovisual que sigui útil al llarg dels anys i aporti una fotografia exacte de com ha de ser l’estratègia energètica al sector empresarial. A continuació us deixem l’índex de les intervencions amb els enllaços corresponents de la sessió “Accions per a un nou model energètic a les empreses”:

Autoproducció i renovables Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

A Sant Feliu apostem fortament pel desplegament de les energies renovables al municipi i sobretot, l’impuls de l’autoconsum energètic per tal que totes les persones puguin generar l’energia que necessiten a través de tecnologia de producció elèctrica amb fonts renovables.

D’una primera observació personal i directa de la nostra coberta disponible s’hauria de:

 • Comprovar que tenim bona radiació solar, en kWh/(m2·any), durant les hores de sol (o la majoria), sobretot en base a la orientació de la teulada. Una primera prospecció es podria obtenir consultant al visor atles solar al web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per utilitzar aquesta eina cal inserir l’adreça de l’edifici i clicar sobre ella per obtenir unes primeres dades orientatives.
 • Verificar que no hi ha edificis propers o elements naturals que ombregen la coberta.
 • Determinar si la coberta té elements físics (xemeneies, bombes de calor, torres de ventilació, antenes, material de la coberta, etc.) que podrien dificultar la instal·lació de plaques.

També serà molt important caracteritzar el contracte i el perfil d’ús elèctric que tenim:

 • Potència elèctrica contractada actualment i possibilitats d’ajust (possibilitat de reduir la potència contractada i sol·licitar la tarifa de discriminació horària).
 • Tipus de consum diari i ocupació de l’edifici (perfil d’ús elèctric).
 • Tipus de consum de calefacció i refrigeració (tecnologia de climatització p.e. calderes, estufes, radiadors, aerotèrmia, acumuladors, etc.).

Serà important tenir clar si es pretén desenvolupar autoconsum individual o compartit.

Per autoconsum individual es proposa demanar pressupost a les instal·ladores, entre les 2 o 3 instal·ladores que més s’ajusten als criteris de selecció, enviar correu i/o trucar, preguntar tot allò que no quedi clar i demanar pressupost per tal d’acabar realitzant la selecció definitiva.

Per autoconsum compartit a empresa no hi ha material bibliogràfic.

A més proposa buscar a cercadors web guies pràctiques per a l’autoproducció col·lectiva per entendre el funcionament. Hi ha guies de  molt bona qualitat les quals exposen què és l’autoproducció col·lectiva, com funciona, passos per instal·lar plaques solars fotovoltaiques i escenaris de futur per anar adaptant-nos mica en mica. Seguidament caldria demanar pressupost a 2 o 3 empreses instal·ladores.
És recomanable que l’empresa en qüestió realitzi una visita al domicili per tal que plantegi  adequadament la instal·lació. Alhora, és recomanable que la proposta econòmica inclogui:

 • Simulació del gràfic “producció/consum” horari
 • Percentatge d’autoconsum
 • Percentatge de cobertura solar
 • Estalvi energètic
 • Estalvi econòmic
 • Estalvi d’emissions
 • Sistema de monitorització energètica
 • Contracte de manteniment de la instal·lació
 • Els tràmits necessaris per a la seva correcta legalització (tant a nivell municipal com autonòmic).

L’Ajuntament pot fer una revisió dels consums en base a la facturació elèctrica anual. Confirmada una primera viabilitat es podria seguir avançant. Escriure a la següent direcció electrònica: ogem@santfeliu.cat

Per poder profunditzar en l’autoconsum i les energies renovables podeu visitar les sessions virtuals d’autoproducció i energies renovables:

Aquí podeu trobar l'Ordenança municipal que regula la incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica  als edificis  ubicats en el terme municipal de sant Feliu de Llobregat – Monitoratge i seguiment

Serà important recopilar empreses instal·ladores per tal d'avaluar-les en base a criteris bàsics i/o personals (pàgina web, com aporten informació, proximitat a Sant Feliu, valors d’economia social i solidària, etc.). Des de l’ajuntament no recomanem cap enginyeria en concret, però sí que recopilem diferents associacions per tenir una referència i poder verificar les dades bàsiques de les organitzacions que les conformen. A continuació s’adjunten alguns directoris d’empreses:

Bonificacions, ajuts i finançament Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Bonificacions i exempcions d’impostos per instal·lacions de renovables a Sant Feliu Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

A Sant Feliu hem actualitzat les bonificacions fiscals per tal d’amortitzar la inversió inicial amb menys temps, bonificant el 25% de l’IBI (impost sobre béns immobles) i l’exempció del 95% de la quota de l’ICIO (impost sobre construccions i obres) per la instal·lació d’energies renovables (solar fotovoltaica, solar tèrmica, geotèrmia i minieòlica).

Pel que fa a la bonificació de l’IBI, les activitats econòmiques i serveis que no estiguin obligats a instal·lar tecnologia de producció renovable tenen un 25% de l’IBI durant 5 anys a partir de la posada en marxa de la instal·lació.

Per altra banda, si el que es decideix és instal·lar projectes de producció renovable en zones comunes, les activitats econòmiques o serveis tindran l’opció de sol·licitar la bonificació del 5% de l’IBI durant 5 anys.

Les sol·licituds de bonificacions d’aquest article s’hauran de fer en el termini comprès entre l’1 de gener i el darrer dia del període voluntari de pagament, ambdós inclosos. Pel 2022 és el 5 de juliol 2022. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini es traslladaran als efectes, al següent període impositiu si s’escau.

Pel que fa a l’ICIO, tindran un 95% de bonificació de la quota les construccions, instal·lacions o obres d’edificis d’ activitats econòmiques i/o serveis en els quals s’instal·lin sistemes per l’aprofitament solar tèrmic, solar fotovoltaic per l’autoconsum propi, compartit i amb injecció a xarxa de l’energia provinent del sol, o fonts d’energia renovable, sense obligació a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia renovable.

A més, d’acord amb la ordenança fiscal 10, taxes per serveis urbanístics, les instal·lacions i/o modificació d’equips de millora en les instal·lacions d’energia solar tèrmica i les obres lligades directament a la instal·lació de qualsevol tipus d’energies renovables, sempre i quan no sigui d’obligat compliment, no estan subjectes a la taxa per serveis urbanístics. Per concretar, cal pagar la taxa sempre que sigui d’obra de nova construcció, canvi d’ús de la totalitat de l’edifici, rehabilitació de grau mitjà o alt, rehabilitacions amb obligació d’instal·lació o resta de casos d’acord amb l’article 1r de l’ordenança.

Ajuts i subvencions per instal·lacions de renovables Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

El juny del 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 477/2021 pel que es regulen les concessions d’ajudes per a la promoció de l’autoconsum i l’emmagatzematge energètic provinent de fonts renovables.

Aquestes ajudes s’han regulat a Catalunya mitjançant la resolució ACC/3662/2021 de l’Institut Català de l’energia (ICAEN).

A tall de resum, podran gaudir de les ajudes a l’autoconsum totes aquelles instal·lacions en el sector serveis (programa 1) i altres sectors productius (programa 2). Per tal de veure el resum i presentació dels ajuts es pot visitar el vídeo de la presentació que va realitzar l’ICAEN. L’evolució dels ajuts es va actualitzant periòdicament a la pàgina de referència de l’ICAEN.

Salta a la part superior