Festes populars

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/10/2023 15:19:33

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Cultura
Carnaval

Mesures generals a complir pels vehicles i plataformes utilitzats en esdeveniments al carrer en circuits tancats

  • Les unitats tractores han de disposar de la ITV vigent i els seus conductors que participin a les rues/desfilades etc, hauran de dur autorització administrativa en vigor per tal de poder conduir.
  • Els remolcs que s’utilitzen per fer el recorregut han d’estar homologats i amb la ITV vigent.
  • L’element d’unió entre unitat tractora i remolc ha d’estar dimensionat per ser capaç de suportar els esforços dinàmics provocats per les accelerades i  frenades durant el recorregut tenint en compte el pes màxim a remolcar.
  • El pes màxim carregat al remolc no pot superar la carrega màxima autoritzada.
  • La càrrega no haurà de comprometre l’estabilitat del vehicle, ni perjudicar els diversos elements de la via pública o instal·lacions aèries.
  • El decorat que es disposa a sobre dels remolcs, considerant-lo com a estructura no permanent desmuntable, hauria de garantir una solidesa i estabilitat suficient per no generar riscos innecessaris (bolcar un vehicle, caiguda de cadires...)
  • La longitud, l’alçada i l’amplada dels vehicles i remolcs haurà de ser l’adequada al recorregut. Recordar que si la longitud es superior a 12 m es considera vehicle especial i que l’alçada permesa són 3,50 m per evitar enganxades segons el REBT (es recomana que l’amplada màxima siguin 2,5 m.)
  • Les carrosses hauran de disposar de barana amb una alçada com a mínim d’1m amb protecció intermitja si hi ha nens/nenes per evitar la caiguda dels seus ocupants.
  • · El sistema d’enllumenat haurà de procedir de la font elèctrica del vehicle tractor o un altre equip addicional, com grup electrogen o bateries. S’evitarà la utilització d’enllumenat a través d’espelmes, petroli, gas o qualsevol altre tipus de combustible fòssil.
  • Els vehicles han de portar com a mínim un extintor 21ABC. Cada vehicle hauria d’anar acompanyat durant tot el recorregut com a mínim per 4 persones majors d’edat, una a cada cantonada de la carrossa, degudament proveïts d’armilles reflectants. Com a mínim una d’aquestes persones ha d’estar formada en l’ús d’extintors.
Salta a la part superior