Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/04/2021 18:31:43

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Accedir al canal RSS de Oferta pública d'ocupació
Bases generals reguladores dels processos selectius i de les borses de treball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió de Ple municipal celebrada en data 16 de desembre de 2020, va acordar l'aprovació de les noves Bases generals reguladores dels processos selectius i del funcionament de les borses de treball de personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:

 1. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 2. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari interí i laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 3. Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Publicacions:

 • Data de publicació al BOPB:  21/01/21
 • Data de publicació al DOGC: 20/01/21
Protocol per a la realització de proves amb caràcter presencial en processos selectius en context Covid19

L'Ajuntament ha aprovat un Annex al seu Pla de Contingència on s'estableix el protocol amb les mesures preventives i organitzatives a considerar en la realització de proves amb caràcter presencial en el marc de processos selectius.

Aquest protocol conté les  principals mesures a seguir en prevenció i seguretat contra la COVID-19 que han d'observar les persones participants (com a aspirants, membres del corresponent tribunal de selecció o personal de la organització) en els exercicis que es celebrin amb presència física dels processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Podeu consultar les mesures a l'enllaç següent:

Procediment de treball per a la realització de processos de selecció de personal

Bases reguladores de la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer/a, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari per comissió de serveis del seu titular, amb caràcter urgent i inajornable.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el tauler d'anuncis electrònic de la corporació (www.santfeliu.cat/oposicions). Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació: 12 d'abril de 2021
 • Presentació d'instàncies de participació: del 13 d'abril al 19 d'abril de 2021

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases reguladores de la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de Tècnic/a Superior d'Intervenció de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la necessitat de cobrir una vacant del lloc de treball de Tècnic/a Superior d'Intervenció inclòs al catàleg municipal, amb caràcter urgent i inajornable, mitjançant comissió de serveis. 

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB: 11/03/2021
 • Presentació d'instàncies de participació: del 12/03/2021 al 25/03/2021

 

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases reguladores de la convocatòria i procés de selecció de 6 Tècnic/ques A2 i 1 Delineant dins de les accions recollides en el Pacte de Ciutat per fer front a les conseqüències socials i econòmiques del COVID-19

Aquestes contractacions s'emmarquen dins del  Pacte de Ciutat  instrument de treball i de consens que s'impulsa des del Consistori per fer front a les conseqüències socials i econòmiques provocades per la Covid-19.  

A més, s'emmarquen dins de les polítiques actives d'ocupació, com a mecanisme per afavorir la formació i experiència a persones en situació d'atur per les que aquests contractes els hi suposaran una millora en les possibilitats d'inserció laboral un cop finalitzat el programa, afavorint la creació d'ocupació i la recuperació econòmica i social en el context de la crisi originada pel impacte de la pandèmia, que és un dels objectius del Pacte de Ciutat.

El període de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases al BOPB

 • Data de publicació al BOPB:  09/03/2021
 • Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 23/03/2021.

Última actualització 12/04/2021. Llistat de persones seleccionades

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
123456
SegüentAvanç ràpidDarrera
Salta a la part superior