Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/10/2020 13:58:39

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a superior d'intervenció, mitjançant comissió de serveis.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant comissió de serveis, d'una plaça de tècnic superior d'intervenció, amb caràcter temporal, urgent i inajornable.

El període de presentació de sol·licituds, és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  pendent
 • Presentació d'instàncies de participació: pendent

Última actualització26/10/20: Bases reguladores de la convocatòria  per proveir el lloc de treball de tècnic/a superior d'intervenció, mitjançant comissió de serveis, per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

 

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases específiques i la convocatòria que regiran el procés de selecció del concurs-oposició lliure d'una plaça funcionarial d'administració general, tècnic/a de gestió A2, amb creació de borsa de treball

Bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció d'una plaça de règim funcionarial de Tècnic/a de Gestió (A2), escala d'administració general. Es preveu que la persona seleccionada per a aquesta plaça tingui adscripció provisional al lloc de treball de Tècnic/a de control de la Gestió incardinat en les unitats de gestió i tramitació de les Àrees.

Darrera actualització:

 • 15/10/20:  ACTA 2 - Modificació del Tribunal i convocatòria de les proves
 • 23/10/2020: Decret- Inajornabilitat dels processos de selecció i mesures de prevenció i protecció davant el procés selectiu.
Bases del procés de selecció d'una borsa de treball d'oficial primera paleta

L'objecte d'aquestes bases i convocatòria és l'establiment de les normes específiques que han de regir el procés selectiu de personal funcionari interí i laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i comprovacions de caràcter pràctic i entrevista, per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de primera de paleta, grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria

 • Data de publicació al BOPB:  24/08/20
 • Data de publicació al DOGC: 13/08/20

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 22/09/20

Última actualització: 01/10/20  Decret-Llistat persones admeses i excloses, constitució del tribunal qualificador i prova de català

ACTA 1. Constitució del Tribunal i convocatòria de les proves

ACTA 2. Qualificacions de les proves

 

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases del procés de selecció d'una plaça del règim laboral grup de classificació E lloc de treball d'auxiliar d'instal·lacions amb creació de borsa

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça del règim laboral, grup de classificació E, lloc de treball d'auxiliar d'instal·lacions, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació, amb creació de borsa de treball.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria

 • Data de publicació al BOPB:  24/08/20
 • Data de publicació al DOGC: 13/08/20
 • Data de publicació al BOE: 10/09/20

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 09/10/20

Última actualització:

23/10/20: Decret- Llistat persones admeses i excloses, constitució de tribunal i prova de català

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció per la contractació d'un/a Tècnic/a AODL Dinamització Agroecològica dins de l'area de territori, sostenibilitat i activitat econòmica

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció per la contractació d'un/a Tècnic/a AODL Dinamització Agroecològica dins de l'area de territori, sostenibilitat i activitat econòmica

És objecte d'aquestes bases i convocatòria la selecció d'un/a Tècnic/a AODL de Dinamització agroecològica que desenvolupi les seves funcions dins del de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

La contractació s'emmarca en la convocatòria 2020 de la Generalitat de Catalunya d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, en la qual es sol·licitarà prorroga de la subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  25/09/20
 • Data de publicació al DOGC: 28/09/20

Presentació d'instàncies de participació: Del 29/09/20 al 13/10/20

Última actualització:

23/10/20: Decret- Llistat persones admeses i excloses, constitució de tribunal i prova de català

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
123
SegüentAvanç ràpidDarrera