Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/01/2021 08:43:14

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases específiques i la convocatòria que regiran el procés de selecció del concurs-oposició lliure d'una plaça funcionarial d'administració general, tècnic/a de gestió A2, amb creació de borsa de treball

Bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció d'una plaça de règim funcionarial de Tècnic/a de Gestió (A2), escala d'administració general. Es preveu que la persona seleccionada per a aquesta plaça tingui adscripció provisional al lloc de treball de Tècnic/a de control de la Gestió incardinat en les unitats de gestió i tramitació de les Àrees.

Darrera actualització:

 • 15/10/20:  ACTA 2 - Modificació del Tribunal i convocatòria de les proves
 • 23/10/2020: Decret- Inajornabilitat dels processos de selecció i mesures de prevenció i protecció davant el procés selectiu.
 • 2/11/2020: ACTA 3 de Modificació de la convocatòria de les proves
 • 9/11/2020: ACTA 4 de Resultats de la prova 2 i convocatòria de la 3
 • 4/12/2020: ACTA 5 de Resultats de la prova 3 i convocatòria de la 4
 • 11/12/2020: ACTA 6 de revisió d' examen
 • 21/12/2020: ACTA 7 de valoració de la prova 4 i inici termini presentació dels mèrits.
Bases i convocatòria per a la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de dues places d'inspector d'obres i serveis per a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició
lliure de dues places d'inspector d'obres i serveis, amb creació de borsa de treball per a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria als diaris oficials BOE, BOPB i DOGC. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  13/01/21
 • Data de publicació al DOGC: 14/01/21
 • Data de publicació al BOE: pendent
 • Presentació d'instàncies de participació: pendent
Bases específiques i convocatòria que hauran de regir el procés de selecció de 5 places d'administratius/ves, amb creació de borsa de treball, per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de cinc places d'administratius/ves vacants en règim funcionarial, amb creació de borsa de treball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria als diaris oficials BOPB, DOGC I BOE. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  13/01/21
 • Data de publicació al DOGC: 14/01/21
 • Data de publicació al BOE:  pendent
 • Presentació d'instàncies de participació: pendent
bases específiques que regiran el procés de selecció, per a la creació d'una borsa de treball per a l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament de Sant Feliu de llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, atesa la gran diversitat de perfils de professorat, requereix professors de música per l'Escola Municipal de Música per tal de desenvolupar l'oferta educativa i els projectes que es porten a terme.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria als diaris oficials BOPB i DOGC. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  13/01/21
 • Data de publicació al DOGC:  14/01/21
 • Presentació d'instàncies de participació: Des del 15/01/21 al 11/02/21

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball vacant de Tècnic/a de suport i gestió de secretaria de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la necessitat de cobrir el lloc de treball vacant, mitjançant comissió de serveis, de Tècnic/a de suport i gestió de secretaria.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB: 12/01/21
 • Presentació d'instàncies de participació: del 13/01/21 al 26/01/21

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
1234
SegüentAvanç ràpidDarrera
Salta a la part superior