Consistori 2019 - 2023

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Pla d'Inversions Municipal 2020-2023:

1. Habitatge
Descripció:Total:2020:2021:2022:2023:
Adquisició habitatges500.00050.00050.00050.000350.000
Reforma i mobiliari habitatge social288.000131.560106.440050.000
Total788.000181.560156.44050.000400.000

 

2. Soterrament
Descripció:Total: 2020:2021:2022:2023:
Honoraris redacció de projectes (inclou concurs)600.000150.000225.000225.0000
Soterrament - millores espais públics, mobilitat, ...910.000210.000240.000240.000220.000
Total1.510.000360.000465.000465.000220.000

 

3. Medi ambient, canvi climàtic i mobilitat
Descripció:Total: 2020:2021:2022:2023:
Inversions climatització (Pla energia)1.375.0000225.000750.000400.000
Millores gestió residus  (pla de residus) i Deixalleria430.90094.200246.00040.20050.500
Inversions millora del Medi Ambient135.00025.00035.00035.00040.000
Millora mobilitat via pública150.00025.00085.00020.00020.000
Total2.090.900144.200591.000845.200510.500

 

4. Projectes de ciutat: espai públic
Descripció:Total: 2020:2021:2022:2023:
Pla de pavimentació500.0000150.000150.000200.000
Millores via pública a decidir per la ciutadania1.050.00050.00050.000500.000450.000
2a fase  C .Agustín Domingo400.0000100.000300.0000
Remodelació Carrer Joan de Batlle 300.00000300.0000
Remodelació Plaça Alfons Comin750.0000400.000350.0000
Remodelació Plaça Lluís Companys 200.000000200.000
Renovació i ampliació  d'Àrees de Lleure de la ciutat300.0000150.000150.0000
Remodelació carrer Falguera + Carrer Batista330.0000165.000165.0000
Renovació vorera Jaume Ribas220.00075.000145.00000
Millores d'accessibilitat (Pla accessibilitat)40.0000040.0000
Total4.090.000125.0001.160.0001.955.000850.000

 

4. Projectes de ciutat: equipaments
Descripció:Total: 2020:2021:2022:2023:
Adquisició inmobles construïts440.300120.300160.000160.0000
Millores equipaments esportius Falguera341.500341.500000
Millores equipaments esportius Grasses319.000124.000195.00000
Reformes equipaments esportius170.000000170.000
Millores escoles públiques300.00000200.000100.000
Reforma edifici integral Ajuntament3.020.8001.331.7001.689.10000
Mobiliari Edifici Central Ajuntament 600.0000600.00000
Millores Parc del Llobregat100.000020.00080.0000
Conveni Nau de les Sedes800.00000600.000200.000
2a fase Centre Cívic Roses321.30081.3000240.0000
2a fase CineBaix300.0000150.000150.0000
Millores Complex200.000000200.000
Millores equipaments Casals i Centres Cívics (inclou reforma assajos Castellers)310.0000060.000250.000
Millores equipaments de serveis públics40.00040.000000
Total7.262.9002.038.8002.814.1001.490.000920.000

 

Total de projectes de ciutat d'espai públic i equipaments
Total: 2020:2021:2022:2023:
11.352.9002.163.8003.974.1003.445.0001.770.000

 

5. Manteniment de via pública i equipaments
Descripció:Total: 2020:2021:2022:2023:
Millores via publica i xarxa semafòrica i enllumenat312.200162.20090.00040.00020.000
Millores edifici Centre de Serveis el Pla123.60061.80061.80000
Material pel manteniment ciutat, mobiliari urbà i enllumenat436.00075.000171.00090.000100.000
Renovació dels vehicles pel manteniment de la ciutat95.00095.000000
Manteniment i petites inversions d'equipaments culturals, C. Cívics, Casals, ...340.000130.00070.00070.00070.000
Manteniment i petites inversions dels centres escolars200.00050.00050.00050.00050.000
Manteniment, millores i petites inversions dels eq. Esportius487.500337.50050.00050.00050.000
Equipaments per Seguretat  Ciutadana142.00037.00035.00035.00035.000
Manteniment i petites inversions per Activitat econòmica100.00015.00035.00035.00015.000
Manteniment d'altres equipaments muncipals144.00010.00084.00025.00025.000
Total2.380.300973.500646.800395.000365.000

 

6. Millores i innovació tecnològica
Descripció:Total: 2020:2021:2022:2023:
Millora d'accesos equipaments: Claus Intel·ligents108.000036.00036.00036.000
Sistemes de càmeres de videovigilància70.000025.00025.00020.000
Adquisició maquinaria i equipament informàtic285.00075.00070.00070.00070.000
Millores de xarxes, portals, intranet, ...287.00074.500112.50050.00050.000
Auditories i llicències175.00080.00060.00015.00020.000
Innovació215.00050.00055.00055.00055.000
Renovacio xarxa veu i antenes wifi285.0000165.00060.00060.000
Total1.425.000279.500523.500311.000311.000

 

7. Convenis i altres administracions
Descripció:Total:2020:2021:2022:2023:
Transferència capital Collserola165.05020.050115.00015.00015.000
Transferència Parc Agrari80.00020.00020.00020.00020.000
Total: convenis altres administracions245.05040.050135.00035.00035.000

 

8. Seguretat i prevenció de riscos
Descripció:Total:2020:2021:2022:2023:
Millores seguretat (Plans de seguretat: PLSC, ...)30.00010.00020.00000
Senyalització  de vehicles 50.000020.00020.00010.000
Total: seguretat i prevenció de riscosS80.00010.00040.00020.00010.000

 

9. Altres
Descripció:Total: 2020:2021:2022:2023:
Elaboració de l'estudi per la recuperació Refugi Antiaeri30.000010.00020.0000
Honoraris Territori 260.00065.00065.00065.00065.000
Prevenció riscos laborals100.00025.00025.00025.00025.000
Urgències 180.000060.00060.00060.000
Total: altres570.00090.000160.000170.000150.000

 

Totals
Total: 2020:2021:2022:2023:
20.442.1504.242.6106.691.8405.736.2003.771.500