Organigrama

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
09/08/2020 08:09:06

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Organigrama

Àrea de Govern Obert i Serveis Generals

Àmbit competencial:

 • Pressupost i comptabilitat.
 • Tresoreria.
 • Hisenda i Gestió Tributària.
 • Estadística.
 • Empadronament.
 • Designació noms de carrers i numeració.
 • Contractació.
 • Patrimoni.
 • Registre General.
 • Responsabilitat patrimonial.
 • Desenvolupament del procés electoral.
 • Administració i gestió del personal funcionari i laboral. Relacions laborals
 • Selecció i formació de personal.
 • Sistemes d'Informació.
 • Organització, processos i gestió de la Qualitat .
 • Gestió de la Informació de Base.
 • Expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació.
 • Arxiu.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Estructura organitzativa:

 • Secretaria
 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Oficina Econòmica
 • Servei d'Assessoria Jurídica
 • Recursos Humans
  • Arxiu
 • Tecnologies i Gestió del Coneixement
  • Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat
  • Sant Feliu Innova
  • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
   • Unitat de Suport Logístic
  • Departament de Sistemes d'Informació
   • Unitat d'Informàtica
   • Unitat d'Informació de Base