Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 22:42:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Sistema intern d'informacions i alertes

L'Ajuntament - Sistema intern d'informacions i alertes

Heu detectat una mala praxi a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat?

Podeu aportar proves o indicis objectius relatius a aquesta conducta.

 

Podeu escollir que sigui una comunicació totalment anònima.

Podeu fer el seguiment de la comunicació a través d’un canal segur i conversar

 

 

Què és el Sistema intern d'informació?

El Sistema Intern d’Informació és un instrument més del Marc d’Integritat Institucional que està desplegant l’Ajuntament amb la voluntat de donar exemple, de forma proactiva i preventiva, en la promoció del Bon Govern i la Bona Administració; i en definitiva en el foment d’una cultura d’integritat, d’ètica pública i de tolerància zero a la corrupció.

Neix amb l'objectiu d'enfortir la integritat i afavorir la cultura ètica i de compliment normatiu en els òrgans i en les entitats municipals així com entre el personal al seu servei, inclosos els càrrecs electes.

També dona compliment a una obligació legal imposada per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció; llei que ha transposat una Directiva Europea.

L’Ajuntament ha realitzat amb anterioritat altres actuacions en aquest marc:

  • Aprovació per JGL de 27 de febrer de 2019 l’Estratègia Integral de Govern Obert, que tenia com a finalitat establir les bases del model de Govern Obert de l’Ajuntament i les mesures de Bon Govern i Bona Administració.
  • Posteriorment, amb l’aprovació per l’Estat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i arran de diverses ordres ministerials que obligaven a disposar d’un Pla de Mesures Antifrau, en sessió plenària de 24 de febrer de 2022, l’Ajuntament va aprovar la Declaració institucional contra el frau i la corrupció i el seu Pla de Mesures Antifrau, que incloïa la creació del Comitè Antifrau com a òrgan col·legiat per vetllar pel compliment de les previsions contingudes en el Pla.
  • Aprovació, en sessió plenària del 21 de desembre del 2023, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal, que ha revisat i modificat el codi ètic dels càrrecs electes, personal eventual i personal directiu públic professional.
  • S’està treballant també en l’elaboració del codi ètic i de conducta dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
Salta a la part superior