Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/11/2022 20:08:15

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Dades Seu electrònica

1. Dades de la seu electrònica:

2. Política de protecció de dades personals:

Tota la informació que es recull a www.santfeliu.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

A la pàgina de Tràmits municipals se sol·licita a les persones usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició i la resta dels seus drets, previstos al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades per mitjans electrònics www.santfeliu.cat/seuelectronica o bé presencialment a l’Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia  o per correu convencional a l’adreça següent:

  • Plaça de la Vila, 1
  • 08980 - Sant Feliu de Llobregat

3. Signatures admeses en la tramitació electrònica

4. Validació de documents

5. Normativa reguladora de les eines de tramitació electrònica a l'Ajuntament

6. Suport a persones usuàries de la seu electrònica

Declaracions de conformitat i distintius en matèria de seguretat i interoperabilitat dels sistemes

L’ús de mitjans electrònics en les Administracions Públiques comporta una sèrie de riscos inherents a la seguretat d’aquestes transaccions. L’Ajuntament, en aquest sentit, ha treballat per protegir-se de totes aquestes accions que poden amenaçar la integritat i la seguretat dels seus sistemes d’informació. 

Els requisits de seguretat que de forma obligatòria són aplicables a totes les Administracions es regulen als Esquemes Nacionals de Seguretat (ENS) i d’Interoperabilitat ENI), així com a la normativa en matèria de protecció de dades personals. En aquest sentit, i fruit d’aquests treballs, l’Ajuntament ha aprovat:

  • La revisió de la Declaració d’aplicabilitat de mesures dels sistemes d’informació d’administració electrònica. 
  • Els resultats de les autoavaluacions realitzades del compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) respecte a les mesures i requeriments de nivell BÀSIC i del compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI). 

Resolució d'aprovació de la Conformitat (pdf)

Declaració de conformitat amb l'esquema nacional de seguretat, categoria bàsica

Salta a la part superior