Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/08/2020 19:10:41

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ajuts econòmics per a sortides i llibres escolars

És la sol·licitud i concessió d’ajuts a les famílies amb fills i filles en educació infantil i escolarització obligatòria a les escoles de Sant Feliu de Llobregat, per tal de garantir l’assistència a les sortides obligatòries programades pel centre escolar i l’adquisició dels llibres escolars per al curs 2019-2020.

Com es fa?

El tràmit per presentar aquestes sol·licituds s’haurà de realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sol·licitant cita prèvia del des del 28 de maig al 28 de juny de 2019, pels mitjans següents:

 • En línia a través del tràmit que hi ha en aquesta mateixa pàgina.
 • Per telèfon: 93 685 80 01 en horari de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres
 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts qualsevol nucli familiar de Sant Feliu de Llobregat sempre que compleixin els següents requisits:

 • Tant la persona sol·licitants (pare,mare o tutors responsables) com l'alumne/a en qüestió han d’estar empadronats al municipi.
 • Que l'alumne/a estigui escolaritzat/ada en un dels centres escolars de Sant Feliu de Llobregat.
 • Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar siguin iguals o inferiors a:
  • Famílies de 2 membres: 2 vegades l'IRSC* = 15.935,46 € anuals
  • Famílies de 3 membres: 2,5 vegades l'IRSC* = 19.919,33 € anuals
  • Famílies de 4 membres: 3 vegades l'IRSC* = 23.903,19 € anuals
  • Famílies de 5 o més membres: 3,5 vegades l'IRSC* = 27.887,06 € anuals

* IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

En el cas de separació o divorci aquests ajuts els podrà sol·licitar tant el pare i/o la mare de l’alumne/a sempre i quan compleixin els requisits de les bases. L’ajut serà del 50% de l’ajut total que correspongui per nen/a.

En cas d’incompliment del pagament de la pensió d’aliments i amb l’objectiu de tenir dret a la totalitat de l’ajut concedit, la persona sol·licitants haurà de presentar la sentència corresponent a l’Ajuntament.

Quan es pot fer?

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 28 de juny de 2019.

Documentació que cal

 • Document d'autorització de consulta de dades econòmiques per mitjans electrònics signat per tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys, o documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts.
 • En cas de progenitors separats o divorciats on hi hagi incompliment de la pensió d’aliments, caldrà que la persona sol·licitants aporti la sentència corresponent a l’Ajuntament per acreditar tal situació.
 • Compte bancari on fer el ingrés de l’ajut concedit.

Altra informació d'interès

Imports dels ajuts

Sortides:

La quantitat resultant de l’ajut econòmic s’ha establert aplicant el 80%, sobre la mitjana del cost de les sortides de cada escola. Aquests ajuts són finalistes i els rebrà l’escola. En conseqüència, les escoles assumeixen el compromís de facilitar que els alumnes que reben l’ajut de l’Ajuntament, facin la totalitat de les sortides programades.

 • Escola Nadal: 63 €
 • Escola Gaudí: 72 €
 • Escola Pau Vila: 68 €
 • Escola Monmany: 33 €
 • Escola Marti i Pol: 76 €
 • Escola Salvador Espriu: 80 €
 • Escola Falguera: 70 €
 • Escola Tramuntana: 31 €
 • Institut Olorda: 30 €
 • Institut Marti i Dot: 30 €
 • Col·legi Mare de Déu de la Mercè: 71 €
 • Col·legi Virgen de la Salud: 45 €
 • Col·legi Bon Salvador: 94 €

Llibres:

L’ajut econòmic serà d’una quantitat fixa per curs escolar. Aquest ajut es lliurarà a les famílies a través del compte bancari que hauran facilitat en la sol·licitud de l’ajut.

 • Educació infantil (P3/P4/P5): 40 €
 • Cicle inicial (1r i 2n):  66 €
 • Cicle mitja i superior (3r/4t/5è/6è): 36€
 • ESO: 100 €

Obligacions de les famílies respecte l’ajut de llibres:

 • És obligatori destinar l’ import de l’ajut a la compra dels llibres.
 • Quan quedi acreditat que l’ajut no s’ha destinat a la compra dels llibres pels alumnes, la família perdrà el dret a optar a l’ajut el curs següent.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Cita prèvia ajuts escolars