Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
06/12/2019 07:16:41

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Servei Municipal de Mediació Ciutadana

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana de Sant Feliu de Llobregat és un espai, on de manera neutral i confidencial, un equip professional especialitzat, facilita a la ciutadania les tècniques necessàries per tal de que ells mateixos puguin gestionar els propis conflictes, obtenint un resultat satisfactori per als implicats.

Els tipus de conflictes han de ser els següents:

 • Malentesos: conflictes originats de la mala comunicació o a la manca de comprensió de l’altre. Són conflictes deguts a la pròpia convivència, és a dir, a viure amb els altres on hi ha hagut manques de respecte i intolerància, insults...
 • Civisme: conflictes originats en l’espai públic o comú (carrers, places, jardins, deteriorament del mobiliari urbà, aparcar en passos de vianants...). No respecte de l’espai limitat que cal compartir.
 • Sorolls: conflictes deguts a la presencia de sorolls que molesten (bars, música, televisió, reformes, crits...).
 • Animals: conflictes originats per a la presència d’animals de companyia: problemes d’higiene, sorolls que molesten al veïnat...
 • Urbanisme: conflictes derivats d’obres, reformes i altres construccions, arbres, instal·lació d’aparells d’aires condicionats, goteres, higiene...).
 • Comunitat veïnal: conflictes deguts al desacord en qüestions comunes (espai comú, ús de parts de l’immoble, reformes, ascensors, morositat, organització comunitat...).
 • Relacions familiars: conflictes entre membres de la mateixa família.
 • Relacions en el sí d’una entitat.
 • Altres tipus de conflictes no recollits en les anteriors categories.

Quins supòsits no són competència del Servei Municipal de Mediació Ciutadana:

 • Conflictes on una part sigui l’Ajuntament.
 • En cas de trastorn mental invalidant d’una de les parts.
 • En situacions tipificades penalment com a delicte.
 • Casos competència del Centre de Mediació Familiar de Catalunya.
 • Tots aquells casos en que l’equip tècnic professional, després d’analitzar i realitzar un diagnòstic del conflicte valora com a no mediable.

Com es fa?

Per Internet:

 • Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). Si es presenta documentació annexa ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Per correu postal o presencialment:

Qui ho pot demanar?

Pot accedir qualsevol persona física o jurídica, empadronada, resident o radicada a Sant Feliu de Llobregat.

Altra informació d'interès

Els principis rectors dels objectius i activitats desenvolupades en el Servei Municipal de Mediació Ciutadana són propis de la Resolució de Conflictes i la mediació:

 • Gratuïtat: és un servei municipal sense cost per la ciutadania.
 • Respecte i dignitat humana: Les tècniques de resolució de conflictes, entre les que es troba la mediació, es fonamenten en el respecte als Drets i Llibertats Humans legalment reconeguts. 
 • Voluntarietat: les persones implicades, prèviament informades, prenen la decisió de participar lliurement en el servei. En base a aquest principi en qualsevol moment poden abandonar el procés.
 • Confidencialitat: es facilita que les persones puguin comunicar-se i expressar-se en un clima de confiança i respecte, doncs aquesta informació no serà transmesa a tercers. 
 • Imparcialitat: Entès com l’absència d’interès en el resultat del procés. El tercer facilitador, condueix el procés de gestió i resolució. Els processos de Resolució de Conflictes - concretament la mediació- centrats en el protagonisme de les parts, incentivant als propis implicats a generar opcions, que permetin segons, els seus interessos i necessitats, decidir la millor solució. 
 • Flexibilitat: les etapes de la mediació no es regeixen per formalismes ni protocols rígids, s’adeqüen a les necessitats de les parts i el cas en concret. Cada conflicte té unes característiques pròpies per tant, la resolució haurà d’adequar-se a aquestes.
 • Col·laboratiu: es fomenta la participació dels agents implicats, és una gestió transversal on el personal tècnic i la ciutadania treballen conjuntament per resoldre la situació conflictiva.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Sol·licitud del Servei Municipal de Mediació CiutadanaAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar

Llocs on es pot realitzar presencialment