Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/08/2020 19:43:02

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Alta en el padró d'habitants per canvi de residència

És la tramitació necessària per inscriure's en el padró municipal d'habitants de Sant Feliu de Llobregat, derivada del canvi de residència procedent d'un altre municipi de l'Estat espanyol o de l'estranger.

Pot ser un moviment individual o col·lectiu i tenir diferents motius:

 • Procedents d'altres municipis.
 • Persones que no saben en quin municipi que estan empadronades.
 • Persones que no estan empadronades en cap municipi.

Com es fa?

Per Internet:

 • Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina i adjuntant la documentació necessària, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Presencialment o per correu postal:

Si la sol·licitud és presencial, amb la presentació de la documentació necessària, l'empadronament es fa immediatament. En cas d'utilitzar qualsevol de les altres opcions, el termini és entre 24 i 48 hores.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat que hagi d'empadronar-se.

En el cas que no faci la sol·licitud la persona o persones interessades, cal adjuntar l'autorització d'aquestes.

Quan es pot fer?

S'ha de fer quan es produeix el canvi de residència

Documentació que cal

1. Documentació d'identitat personal:

 • Persones de nacionaltat espanyola: DNI o Passaport.
 • Persones estrangeres comunitàries: Cèdula d'identitat o passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: Targeta de residència o passaport.
 • Si hi ha menors d'edat o es vol empadronar una família sencera: Llibre de família.
 • En cas de ser d'un país on no hi ha llibre de família, cal aportar partida de naixement.
 • En cas d'empadronar-se els fills amb el pare o mare sol, cal aportarautorització de l'altre cònjuge, tret que hi hagi sentència judicial atorgant guàrdia i custòdia. 

2. Documentació justificativa de l'habitatge:

 • En el cas d'habitatges desocupats: Escriptura de compra venda o contracte d'arrendament juntament amb el darrer rebut derivat del contracte d'arrendament o última factura d'empresa subministradora de serveis on consti el domicili i el nom del titular.
 • En el cas d'habitatges on ja constin persones empadronades caldrà: autorització d'alguna persona, major d'edat, que ja figuri empadronada en el domicili i disposi d'algun títol acreditatiu de la possessió de l'habitatge, el qual s'haurà de presentar en el moment de fer la gestió corresponent.
 • En el cas que el domicili no sigui propi i a més estigui desocupat: autorització de la persona propietària o llogatera de l'habitatge amb aportació d'escriptura o contracte de lloguer juntament amb el darrer rebut derivat del contracte.

3. Altra documentació:

 • En el cas que no faci la sol·licitud la persona o persones interessades, cal aportar l'autorització d'aquesta o d'aquestes.
 • En el cas de no poder aportar la documentació indicada en els punts 1 i 2 per tenir una situació personal especial (no disposar d'habitatge, problemes de custòdia de menors, etc.) cal consultar el cas específicament, es pot fer a oac@santfeliu.cat.
 • En el cas de no fer el tràmit presencialment, cal emplenar i signar el full padronal i enviar-lo a l’OAC, prèviament a fer la inscripció padronal. 

Suport

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per qualsevol dels seus canals de contacte.

Tramitació en línia

Llocs on es pot realitzar presencialment