Consistori

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
30/03/2023 16:32:31

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El consistori

L'Ajuntament - El consistori

Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

Competències delegades

Presidència de l'Àrea:

 • Aprovació de reglaments i ordenances i disposicions relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Coordinació de les activitats i serveis dels equipaments socioculturals
 • Coordinació i transversalitat de les polítiques de l'Àrea
 • Coordinació, seguiment i avaluació del pla de rescat social
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Gestió de festes populars, fires d'atraccions i activitats socioculturals
 • Qualsevol altra activitat relacionada amb l'Àrea que no hagi estat objecte de delegació especial
 • Resolució d'expedients sancionadors per infraccions en el seu àmbit d'actuació
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació

Regidoria de Serveis Socials

 • Ajuts socials i d'urgència
 • Atenció domiciliària i teleassistència per a gent gran
 • Bancs d'aliments, menjadors socials i beques als menjadors escolars
 • Comissions socials als centres educatius
 • Detecció, atenció i seguiment de persones en risc d'exclusió social

Regidoria de Dret de l'Habitatge

 • Cooperació amb les entitats pel dret a l'habitatge
 • Coordinació de l'oficina local d'habitatge
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Elaboració i desenvolupament del Pla local d'Habitatge
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Foment de polítiques d'habitatge social i adaptat
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les persones i famílies en risc de pèrdua de l'habitatge
 • Taula Social pel dret a l'habitatge

Regidoria d'Educació i Infància

 • Atenció a la Infància
 • Desplegament del Projecte educatiu de ciutat
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Educació en el lleure
 • Escola municipal de música
 • Escoles Bressol i Centres 0-3
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Foment i suport a la participació en l'àmbit escolar
 • Formació i aprenentatge permanent
 • Oficina municipal d'escolarització
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport i acompanyament a la comunitat educativa i les AMPAs
 • Suport i coordinació amb els centres escolars

Regidoria de Cultura i Memòria Democràtica

 • Activitats culturals
 • Arxiu
 • Biblioteca
 • Calendari festiu
 • Ciutat de les Roses
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Gestió cívica i col·laborativa d'espais i equipaments municipals
 • Memòria Democràtica
 • Política Lingüística
 • Promoció cultural de la ciutat
 • Serveis i equipaments culturals municipals
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les entitats culturals

Regidoria d'Esports

 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Espais i activitats esportives a la ciutat
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Impuls, seguiment i avaluació del Pla Estratègic de l'Esport
 • Interlocució, seguiment i gestió de la concessió del Complex municipal de piscines
 • Serveis i equipaments esportius municipals
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les entitats esportives

Regidoria de Seguretat Ciutadana

 • Impuls i seguiment del Pla Local de Seguretat
 • Policia local, protecció civil i trànsit
 • Seguretat ciutadana

Regidoria de Joventut

 • Activitats per a gent jove
 • Desenvolupament i seguiment del Pla Jove
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Foment de la participació entre el jovent
 • Gestió i dinamització del casal de joves
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les entitats juvenils

Regidoria de Feminisme i LGTBI

 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Foment de la igualtat real i efectiva
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Seguiment de la xarxa contra la violència masclista
 • Seguiment i avaluació del Pla local d'Igualtat i del LGTBIQ+
 • Servei d'atenció integral
 • Servei d'informació i orientació a les dones
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les entitats de dones i LGTBI

Regidoria de Gent Gran

 • Casal municipal de la gent gran
 • Foment d'activitats per gent gran
 • Suport i acompanyament a les entitats de gent gran

Regidoria de Persones amb Discapacitats i Diversitat Funcional

 • Acompanyament i suport a les entitats de persones amb diversitat funcional
 • Atenció a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies
 • Facilitar la integració social de les persones amb diversitat funcional
 • Foment de la participació de les persones amb diversitat funcional en les activitats de la ciutat

Regidoria de Ciutadania de Procedències Diverses i Convivència

 • Acollida i atenció a les persones nouvingudes
 • Acompanyament i suport a les entitats de persones migrades
 • Convivència, mediació i civisme
 • Dinamització de la Xarxa Local d'Acollida i de la Xarxa Antirumors
 • Promoure la participació de les persones nouvingudes

Regidoria de Solidaritat i Agermanaments

 • Foment i seguiment dels projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
 • Promoció de l'educació en valors i la cultura de la pau
 • Relació amb les localitats agermanades
 • Suport a les entitats i a les iniciatives solidàries

Regidoria de Salut Pública i Consum

 • Actuacions en l'àmbit sanitari
 • Control i sensibilització de la salut pública
 • Control i sensibilització de la sanitat ambiental
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Informació i suport sobre els drets dels consumidors i consumidores
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les entitats de salut
 • Vicepresident/a Consell Municipal de Salut

Enllaços d'interès:

Salta a la part superior