Consistori

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/03/2023 11:43:30

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El consistori

L'Ajuntament - El consistori

Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica

Competències delegades

Presidència de l'Àrea:

 • Aprovació de reglaments i ordenances i disposicions relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Coordinació i transversalitat de les polítiques de l'Àrea
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Gestió integral de serveis a les empreses
 • Qualsevol altra activitat relacionada amb l'Àrea que no hagi estat objecte de delegació especial
 • Resolució d'expedients sancionadors per infraccions en el seu àmbit d'actuació
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Llicències i comunicacions prèvies en matèria urbanística

Regidoria d'Urbanisme

 • Autorització d'obres en matèria urbanística
 • Obres municipals
 • Ocupació de via pública per actuacions relacionades amb obres
 • Patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge.
 • Protecció de la legalitat urbanística
 • Seguiment del Pla d'Inversions del Mandat

Regidoria de Planejament

 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Gestió urbanística derivada del planejament
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Planejament urbanístic
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació

Regidoria d'Activitat Econòmica, Cooperativisme i Ocupació

 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Fira comercial i industrial i accions de difusió econòmica
 • Foment a la creació i consolidació empresarial
 • Foment de l'activitat industrial
 • Foment de l'autoocupació, cooperativisme i economia social
 • Formació pel foment de l'ocupació: formació per empresa i emprenedors
 • Formació per a la transició al treball
 • Impuls i seguiment dels plans d'ocupació
 • Mercat de marxants
 • Projecció econòmica i territorial de la ciutat
 • Servei local d'ocupació
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació

Regidoria d'Activitats

 • Autoritzacions, llicències, comunicacions prèvies i disciplina d'activitats FUE
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Ocupació de via pública per actuacions relacionades amb activitats
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació

Regidoria de Comerç i Turisme

 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Dinamització eixos comercials
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Foment de l'activitat comercial i del sectors de restauració i hoteleria
 • Mercat municipal
 • Moneda Local
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les entitats de comerciants i als comerços
 • Turisme

Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Lluita Contra el Canvi Climàtic

 • Cicle integral de l'aigua i economia circular
 • Desenvolupament de plans de mobilitat
 • Desplegament i seguiment del Pla de Clima i Energia
 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Educació ambiental, Agenda 21 escolar i local
 • Espais naturals del Parc Natural de la Serra de Collserola i connectors ecològics
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Foment de la mobilitat sostenible
 • Foment de les energies alternatives, l'estalvi i l'eficiència
 • Foment del transport públic
 • Foment i preservació del Parc Agrari del Baix Llobregat i de l'activitat agrària
 • Impuls, seguiment i avaluació dels plans del seu àmbit d'actuació
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Protecció i tinença responsable d'animals
 • Salubritat: desratització, desinfecció i desinsectació
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 • Suport a les entitats relacionades amb el medi ambient i l'agricultura

Regidoria de Serveis Municipals i Espai Públic

 • Devolució de fiances en els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Gestió de la Deixalleria i d'altres instal·lacions municipal de gestió de residus
 • Gestió de zones verdes, jardins i arbrat
 • Gestió dels residus i de la neteja viÀria
 • Manteniment de la ciutat: via pública, enllumenat, edificis i instal·lacions municipals
 • Sol·licitud de subvencions en matèries relacionades amb el seu àmbit d'actuació

Enllaços d'interès:

Salta a la part superior